/ Главная / Законодательство / Нормативные акты в сфере строительства
 
b7
Каталог участников тендеров
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ?Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах
Экспресс-Тендер по временному положению.

Нормативные акты в сфере строительства

Постановления КМУ, приказы и письма Госстроя, приказы Минстроя

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 N 174

Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)

Постанова Кабінету міністрів України від 03 серпня 1998 р. N 1210

Про Порядок здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій

Постанова Кабінету міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995

Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності

Постанова КМУ вiд 27 грудня 2001 р. N 1764

Про затвердження Порядку державного фiнансування капiтального будiвництва

Постанова КМУ вiд 11 квiтня 2002 р. N 483

Про порядок затвердження iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва та проведення їх комплексної державної експертизи

Постанова КМУ вiд 1 серпня 2005 р. N 668

Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорiв пiдряду в капiтальному будiвництвi

Постанова КМУ вiд 20 грудня 2006 р. N 1764

Про затвердження Технiчного регламенту будiвельних виробiв, будiвель i споруд

Наказ Держбуду вiд 20 сiчня 2004 р. N 8

Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документацiї для будiвництва. ДБН А.2.2-3-2004

Наказ Держбуду вiд 27 серпня 2000 року N 174

Про затвердження Правил визначення вартостi будiвництва (ДБН Д.1.1-1-2000)

Наказ Мiнбуду вiд 27 жовтня 2005 року N 3

Про затвердження Примiрного договору пiдряду в капiтальному будiвництвi

Наказ Державного комiтету України з питань житлово-комунального господарства вiд 10 серпня 2004 року N 150

Про затвердження Примiрного перелiку послуг з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй та послуг з ремонту примiщень, будинкiв, споруд

Наказ Мiнбуду вiд 20 березня 2006 року N 69

Про затвердження Порядку проведення роботи з пiдтвердження придатностi нових будiвельних виробiв для застосування в будiвництвi та Перелiку нових будiвельних виробiв, що пiдлягають перевiрцi та пiдтвердженню придатностi для застосування в будiвництвi

Лист Держбуду вiд 10.04.2001 р. N 7/7-284

Щодо документального оформлення передачi пiдрядником замовнику устаткування (обладнання), придбаного пiдрядником згiдно з дорученням замовника для монтажу на об'єктi будiвництва

Лист Держбуду вiд 24.09.2001 г. N 7/5-953

Про нормативне забезпечення проектно-кошторисної документацiї з капiтального та поточного ремонту житлових та громадських будiвель та споруд

Наказ Держбуду вiд 14 грудня 2000 р. N 285

ПРАВИЛА визначення вартостi проектно-вишукувальних робiт для будiвництва, що здiйснюється на територiї України. ДБН Д.1.1-7-2000

Наказ Держбуду вiд 27 вересня 2005 року N 174

Про затвердження Порядку визначення та застосування показникiв опосередкованої вартостi спорудження житла за регiонами України

Анонсы

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 28.12.2017 N 3304-06/48844-06

Щодо передумов здійснення закупівель

Постанова Кабінету міністрів України вiд 27.12.2001 N 1764

Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва {Із змінами від 27.12.2017}

Постанова Кабінету міністрів України від 23.04.2014 р. N 117

Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти
{Із змінами від 27.12.2017}

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 15.09.2017 N 1372

Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 09.11.2017 N 3304-06/40489-07

Щодо закупівель електричної енергії та послуг з постачання електричної енергії

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Сайт торгов
Более 1000 тендеров онлайн
*Бесплатные услуги *От 50 грн. в месяц
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Наши книги по госзакупкам.
Обучение и сертификаты.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Отчеты по закупкам.
Справка о банкротстве.
Справка о коррупции.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 239-27-39, 237-17-23, 230-82-27, 425-46-47, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт