/ Главная / Законодательство / Нормативные акты в сфере строительства
 
b5
b7
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ?Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах
Экспресс-Тендер по временному положению.

Нормативные акты в сфере строительства

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 N 174

           2.6 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ТА ОБ'ЄКТНИХ

                     КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ

 

     2.6.1 Локальні     та    об'єктні    кошторисні    розрахунки

розробляються замість локальних  та  об'єктних  кошторисів  у  тих

випадках, коли:

     а) обсяги робіт і розміри витрат ще остаточно не  визначилися

і   підлягають  уточненню  при  розробленні  робочої  документації

(робочих креслень);

     б) обсяги  робіт,  характер  і  методи їх виконання не можуть

бути точно визначені при  проектуванні  і  уточнюються  в  процесі

будівництва  (окремі види робіт і конструктивні елементи підводної

частини    гідротехнічних    споруд,     будівель     і     споруд

експериментального    будівництва,    будівель    і   споруд,   що

реконструюються,  технологічної частини об'єктів з  новими  видами

виробництва, днопоглиблювальні і гірничопрохідницькі роботи тощо).

При цьому на підставі  уточнених  у  процесі  будівництва  обсягів

робіт складається об'єктний (локальний) виконавчий кошторис.

     2.6.2 Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки  складаються

в  поточному  рівні цін на трудові та матеріально-технічні ресурси

за  формами  об'єктних  і   локальних   кошторисів   на   підставі

архітектурно-будівельних і технологічних рішень Ескізного проекту,

ТЕО інвестицій,  проекту  або  робочого  проекту  з  використанням

укрупнених  ресурсних  кошторисних  норм  та  показників  вартості

будівництва, а також інших укрупнених нормативів.

     За відсутності    укрупнених   кошторисних   нормативів   для

складання   кошторисних   розрахунків   застосовуються    вартісні

показники  об'єктів-аналогів*,  а  за  їх  відсутності або великої

трудомісткості   в   застосуванні   кошторисів   об'єктів-аналогів

припускається  складання  кошторисних  розрахунків з використанням

укрупнених показників вартості окремих конструктивних елементів та

видів будівельно-монтажних робіт,  обчислених за даними кошторисів

до робочих креслень об'єктів,  що мають у своєму складі аналогічні

проектні рішення.

__________________

     * Вибір  аналога  має забезпечувати максимальну відповідність

характеристик об'єкта,  що  проектується,  та  об'єкта-аналога  за

виробничо-технологічним  або  функціональним  призначенням  та  за

конструктивно-планувальною схемою.

 

     2.6.3 При складанні кошторисних розрахунків для  об'єкта,  що

проектується,  за  даними  вартісних  показників об'єктів-аналогів

враховуються   розбіжності   в   технологічних,    конструктивних,

об'ємно-планувальних,    інших    проектних   рішеннях,   розмірах

загальновиробничих   витрат   шляхом   зміни   кошторисних   даних

об'єкта-аналога   і   приведення   їх   у  відповідності  до  норм

будівельного і технологічного проектування (які  діють  на  момент

розроблення   Ескізного   проекту,  ТЕО  інвестицій,  проекту  або

робочого проекту) до характеристик  об'єкта,  що  проектується.  З

цією   метою   вартість   по   кошторису   до   робочих   креслень

об'єкта-аналога,  прийнята  за  основу   кошторисного   розрахунку

об'єкта,   що  проектується,  коригується  по  окремих  параметрах

будівлі або  споруди  (зміни  числа  поверхів,  ширини  і  довжини

прогонів  або  кроків  несучих  конструкцій  тощо)  або по окремих

конструктивних елементах і видах робіт (види  заповнення  отворів,

підлоги, опоряджувальні роботи тощо). За необхідності до кошторису

об'єкта-аналога  включається  цінова   поправка   для   приведення

вартісних показників об'єкта-аналога до поточного рівня.

     Вибір одиниці виміру при складанні кошторисних розрахунків за

даними   кошторисів   до  робочих  креслень  аналогічних  об'єктів

провадиться  залежно  від  типу   будівлі   (споруди)   або   виду

конструктивного елемента (виду робіт). Наприклад, для будівель - 1

куб. м об'єму або 1 кв.  м виробничої (загальної,  робочої) площі;

для підземних  споруд  або  підземної  частини будівель - 1 кв.  м

площі  забудови;  для  лінійних  споруд  -  1  км   довжини;   для

конструкцій перекриття  або  покриття - 1 кв.  м площі конструкцій

тощо.   Одиниця   виміру,   на   яку   наводиться   вартість    по

об'єкту-аналогу,  повинна найвірогідніше відбивати конструктивні і

об'ємно-планувальні особливості об'єкта.

 

          2.7 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ

                      НА ОКРЕМІ ВИДИ ВИТРАТ

 

     2.7.1 Кошторисні    розрахунки    на   окремі   види   витрат

складаються,  якщо ці  види  витрат  не  враховані  в  кошторисних

нормативах.

     2.7.2 За  наявності  показників  на   окремі   види   витрат,

виражених   у   відсотках  від  кошторисної  вартості,  кошторисні

розрахунки не  складаються.  У  цьому  випадку  до  глав  зведених

кошторисних  розрахунків вартості будівництва включаються окремими

рядками кошти за переліком і в порядку, передбаченими у підрозділі

2.8.

 

            2.8 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСНИХ

                 РОЗРАХУНКІВ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

 

     2.8.1 Зведений кошторисний  розрахунок  вартості  будівництва

підприємств,  будівель,  споруд  або  їх  черг  -  це  кошторисний

документ,  що визначає повну кошторисну вартість будівництва  всіх

об'єктів,  передбачених  проектом або робочим проектом,  включаючи

кошторисну вартість будівельних  і  монтажних  робіт,  витрати  на

придбання устаткування,  меблів та інвентарю,  а також усі супутні

витрати.

     2.8.2 Зведений  кошторисний  розрахунок  вартості будівництва

розробляється в складі проекту або  робочого  проекту  за  формою,

наведеною в додатку А, і затверджується у встановленому порядку.

     2.8.3 До   зведеного   кошторисного    розрахунку    вартості

будівництва   включаються   окремими   рядками  підсумки  по  усіх

об'єктних  кошторисних   розрахунках,   об'єктних   кошторисах   і

кошторисних розрахунках на окремі види витрат.

     Позиції зведеного    кошторисного     розрахунку     вартості

будівництва  повинні  мати посилання на номер вказаних кошторисних

документів.

     Кошторисна вартість  кожного об'єкта,  передбаченого проектом

(робочим  проектом),  розподіляється  по  графах,  які  визначають

вартість:  "будівельних робіт",  "монтажних робіт", "устаткування,

меблів  та  інвентарю";  "інших  витрат";   "загальну   кошторисну

вартість".

     2.8.4 У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого

та невиробничого будівництва кошти розподіляються по таких главах:

     Глава 1. Підготовка території будівництва

     Глава 2. Основні об'єкти будівництва

     Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговувального призначення

     Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства

     Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку

     Глава 6.   Зовнішні   мережі   та   споруди   водопостачання,

каналізації, теплопостачання і газопостачання

     Глава 7. Благоустрій та озеленення території

     Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди

     Глава 9. Інші роботи і витрати

     Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд

     Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів

     Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи

 

     Крім того, після підсумку глав 1 - 12 враховуються:

     - кошторисний прибуток;

     - кошти     на     покриття      адміністративних      витрат

будівельно-монтажних організацій;

     - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

     - кошти   на   покриття   додаткових   витрат,  пов'язаних  з

інфляційними процесами;

     - податки,  збори,  обов'язкові  платежі,  встановлені чинним

законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

     2.8.5 Розподіл об'єктів, робіт і витрат всередині глав подано

в  Приблизній  номенклатурі  зведеного   кошторисного   розрахунку

вартості будівництва, наведеній у додатку Б.

     За наявності  декількох  видів  закінчених   виробництв   або

комплексів,  кожний з яких має по кілька об'єктів, всередині глави

може бути здійснене  групування  по  розділах,  найменування  яких

відповідає назві виробництв (комплексів).

     У випадку  відсутності   об'єктів,   робіт   і   витрат,   що

передбачаються  відповідною  главою,  ця  глава  пропускається без

зміни номерів наступних глав.

     2.8.6 Для   окремих  галузей  господарства  України  і  видів

будівництва   найменування   і   номенклатура    глав    зведеного

кошторисного розрахунку, а також найменування, кількість і порядок

розташування  граф  у  ньому  та  у   формах   іншої   кошторисної

документації можуть бути змінені.

     2.8.7 До   глави   1   "Підготовка   території   будівництва"

включаються кошти на роботи і витрати,  пов'язані з відведенням та

освоєнням території,  що забудовується.  До  цих  робіт  і  витрат

належать:

     2.8.7.1 Відведення      земельної       ділянки,       видача

архітектурно-планувального  завдання і червоних ліній забудови,  а

також витрати,  пов'язані  з  отриманням,  у  разі  потреби,  прав

тимчасового  користування  ділянкою  для  організації будівельного

майданчика  і  платою  за  користування  цією  ділянкою  -   кошти

визначаються  кошторисним  розрахунком  на  окремий  вид витрат* і

зазначаються в графах 7 та 8.

_______________

     * "Кошторисний розрахунок на окремий вид витрат" в подальшому

іменується "кошторисний розрахунок".

 

     2.8.7.2 Розбивання   основних   осей  будівель  і  споруд  та

закріплення  їх  пунктами   і   знаками   -   кошти   визначаються

кошторисними розрахунками і включаються до граф 7 та 8.

     2.8.7.3 Звільнення території будівництва від наявних  на  ній

будівель,  лісонасаджень, промислових відвалів тощо, перенесення і

переулаштування інженерних мереж,  комунікацій,  споруд,  колій  і

доріг,  зняття  та  зберігання  родючого  шару грунту тощо - кошти

визначаються локальними кошторисами і включаються до граф 4  та  8

(розбирання,  вивезення  матеріалів  від розбирання,  складування,

інші роботи, вартість яких визначається за РЕКН).

     2.8.7.4 Компенсація   вартості   будівель   і  насаджень,  що

зносяться  і   знищуються   -   кошти   визначаються   кошторисним

розрахунком і включаються до граф 7 та 8.

     2.8.7.5 Осушування території будови,  проведення на ній інших

заходів,    пов'язаних    з    припиненням    або    зміною   умов

водокористування,  а також  із  захистом  довкілля  і  ліквідацією

несприятливих  умов  будівництва  -  кошти визначаються об'єктними

кошторисними розрахунками (об'єктними кошторисами)  відповідно  до

проектних рішень і включаються до граф 4 - 8.

     2.8.7.6 Приведення земельних  ділянок,  наданих  у  тимчасове

користування  на  період  будівництва,  до  стану,  придатного для

користування в сільському,  лісовому, рибному господарстві або для

інших  цілей,  відповідно  до  проекту відновлення (рекультивації)

порушених земель.  Ці  кошти  визначаються  об'єктним  кошторисним

розрахунком  (об'єктним  кошторисом),  що  складається  на  основі

проектних даних на рекультивацію, і показуються в графах 4 - 8.

     У випадку  проведення  рекультивації на кількох територіально

відокремлених об'єктах кошти для цього  дозволяється  включати  до

відповідних    об'єктних    кошторисних   розрахунків   (об'єктних

кошторисів) на зведення конкретних будівель, споруд.

     2.8.7.7 Інші  витрати,  пов'язані  з освоєнням території,  що

забудовується, і відшкодуванням компенсацій, як належить за чинним

законодавством.

     У главі  1  враховуються  також   витрати   на   підготування

майданчиків  для  розміщення  і будівництва тимчасових будівель та

споруд.

     2.8.8 До  глави  2  "Основні об'єкти будівництва" включається

кошторисна вартість будівель,  споруд  та  видів  робіт  основного

призначення.

     2.8.9 До глави 3  "Об'єкти  підсобного  та  обслуговувального

призначення"  включається  кошторисна вартість об'єктів підсобного

та обслуговувального призначення:  для промислового будівництва  -

будівлі ремонтно-технічних майстерень,  заводоуправлінь, естакади,

галереї,  складські  приміщення   тощо;   для   житлово-цивільного

будівництва - господарські корпуси, прохідні, теплиці в лікарняних

і наукових містечках,  сміттєзбиральники тощо,  а  також  вартість

будівель і споруд соціальної сфери, призначених для обслуговування

працюючих  (окремо  збудовані  поліклініки,   їдальні,   магазини,

об'єкти   побутового   обслуговування  населення,  інші  об'єкти),

розташовані  в  межах  території,   відведеної   для   будівництва

підприємств.

     У тому випадку,  коли розробляється окремий  проект  (робочий

проект)  із  зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва

таких об'єктів,  як  котельня,  лінія  електропостачання,  теплові

мережі,  благоустрій,  дороги та інші, що, як правило, включаються

до  глав  3  -  7  зведеного  кошторисного   розрахунку   вартості

будівництва  до  комплексного  проекту,  кошторисна  вартість  цих

об'єктів включається до глави 2 як основні об'єкти.

 

     2.8.10 До  глав  4  -  7  включаються  об'єкти,  перелік яких

відповідає найменуванням глав.

     2.8.11 До глави 8 "Тимчасові будівлі та споруди" до граф 4, 5

та  8  включаються  кошти  на  зведення  та  розбирання  титульних

тимчасових   будівель   і   споруд,  необхідних  для  забезпечення

виробничих потреб будов,  а також для розміщення й  обслуговування

працівників   будівництва.   Правила   визначення  розміру  коштів

наведено у розділі 3.

     2.8.12 До  глави  9 "Інші роботи і витрати" включаються кошти

на покриття  витрат  замовника  і  підрядних  будівельно-монтажних

організацій,  а  також  на  окремі  види робіт,  що не враховані в

кошторисних нормативах.  Указані кошти визначаються  в  цілому  по

будові.

     Приблизний перелік цих витрат наведено в додатку Б.

     2.8.13 До  глави  10 "Утримання служби замовника і авторський

нагляд" до граф 7 та 8 включаються кошти в  поточному  рівні  цін,

призначені на:

     - утримання служби замовника (включаючи витрати на  технічний

нагляд);

     - проведення авторського нагляду проектними організаціями.

     До цієї  ж  глави  (до  граф  7  та  8)  включаються кошти на

проведення геодезичних спостережень за переміщенням і деформаціями

будівель  і  споруд,  витрати  замовника,  пов'язані з проведенням

тендерів,  введенням об'єкта  в  експлуатацію,  та  на  формування

страхового фонду документації України.

     Витрати, пов'язані з проведенням тендерів, визначає замовник.

Розмір цих витрат,  як правило,  не перевищує 0,8 %  від загальної

кошторисної вартості будівництва (від підсумку за главами 1  -  9,

графа 8).

     2.8.14 До  глави  11  "Підготовка   експлуатаційних   кадрів"

включаються  (до  граф 7 та 8) кошти на підготовку експлуатаційних

кадрів для підприємств, що будуються заново.

     2.8.15 До   глави   12   "Проектні  та  вишукувальні  роботи"

включаються:

     - кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт;

     - кошторисна   вартість    експертизи    проектно-кошторисної

документації;

     - витрати,  пов'язані з випробуванням паль (та частина робіт,

що виконується проектно-вишукувальними організаціями).

     2.8.16 До   зведеного   кошторисного   розрахунку    вартості

будівництва після підсумку глав 1 - 12 включаються:

     - кошторисний прибуток;

     - кошти      на      покриття     адміністративних     витрат

будівельно-монтажних організацій;

     - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

     - кошти  на  покриття   додаткових   витрат,   пов'язаних   з

інфляційними процесами;

     - податки,  збори,  обов'язкові платежі,  встановлені  чинним

законодавством і не враховані складовими вартості будівництва*.

_________________

     * Збір   на   обов'язкове   соціальне  страхування,  збір  на

обов'язкове  пенсійне  страхування,  внески  до  Державного  фонду

сприяння  зайнятості  населення  враховуються у загальновиробничих

витратах;  податок  з  власників  транспортних  засобів  та  інших

самохідних    машин   і   механізмів   враховується   у   вартості

машино-години.

     2.8.17 У складі зведеного  кошторисного  розрахунку  вартості

будівництва наводяться (у графах 4 - 8) такі підсумки:

     - по кожній главі  (за  наявності  в  главах  розділів  -  по

кожному розділу і по главах);

     - сумарні по главах 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9, 1 - 12;

     - "Разом"  по  главах  1  -  12  з  урахуванням  кошторисного

прибутку,   коштів    на    покриття    адміністративних    витрат

будівельно-монтажних  організацій,  коштів на покриття ризику всіх

учасників  будівництва,  коштів  на  покриття  додаткових  витрат,

пов'язаних з інфляційними процесами;

     - "Всього" по зведеному кошторисному розрахунку.

     2.8.18 За   підсумком   зведеного   кошторисного   розрахунку

вартості будівництва зазначаються:

     2.8.18.1 Зворотні суми, що враховують реалізацію:

     - матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання тимчасових

будівель і споруд,  у розмірі 15 % кошторисної вартості тимчасовий

будівель  і  споруд    частиною  вартості,   що   амортизується)

незалежно від терміну здійснення будівництва;

     - матеріалів   і   виробів,   одержуваних   від    розбирання

конструкцій,  знесення і перенесення будівель і споруд, у розмірі,

що визначається за розрахунком;

     - меблів, устаткування та інвентарю, придбаних для меблювання

житлових  і  службових  приміщень  для  іноземного  персоналу,  що

здійснює шефмонтаж устаткування;

     - матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування.

     Указані зворотні  суми складаються з підсумків зворотних сум,

вказаних довідково в об'єктних (локальних) кошторисах.

     2.8.18.2 Сумарна   (за   підсумками   об'єктних  і  локальних

кошторисів)  балансова  (залишкова)  вартість   устаткування,   що

демонтується  і  переноситься  в  межах діючого підприємства,  яке

реконструюється  і   технічно   переоснащується*,   -   наводиться

довідково тільки за підсумком зведеного кошторисного розрахунку.

_______________

     * Зазначена балансова вартість устаткування, що переноситься,

враховується в повній вартості будівництва тільки у випадках, коли

визначаються техніко-економічні показники проекту.

 

     2.8.18.3 Дані  про  пайову участь підприємств і організацій у

будівництві об'єктів загального користування або  загальновузлових

об'єктів.

     2.8.18.4 Підсумкові дані про розподіл  загальної  кошторисної

вартості   будівництва   мікрорайону   або  комплексу  житлових  і

громадських будівель по напрямках капітальних вкладень у  випадку,

коли   в   складі   цього   будівництва   передбачені   вбудовані,

вбудовано-прибудовані,  прибудовані або окремо збудовані будівлі і

споруди,  що  належать  до  різних  напрямків капітальних вкладень

(торгівля  і  громадське   харчування,   підприємства   побутового

обслуговування,   комунального   господарства   тощо).  Кошторисна

вартість споруд,  пристроїв і окремих  робіт,  спільних  для  усіх

об'єктів,   що   входять  до  складу  мікрорайону  або  комплексу,

розподіляється:

     - вартість     внутрішньоквартальних     (дворових)     мереж

водопостачання,  каналізації,  тепло- та енергопостачання  тощо  -

пропорційно потребам об'єктів;

     - вартість робіт  з  благоустрою  й  озеленення  території  -

пропорційно площам ділянок;

     - решта  спільних  коштів  -  пропорційно   загальній   площі

об'єктів.

     Розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень

наводиться   у   складі   пояснювальної   записки   до   зведеного

кошторисного розрахунку вартості будівництва.

     2.8.18.5 Кошти    на    розвиток   власної   бази   підрядних

організацій,  а також на поновлення їх парку будівельних  машин  і

механізмів.  Ці кошти можуть враховуватися за рішенням інвестора в

окремих випадках в обгрунтованому розмірі.

     Розмір зазначених  коштів  та  порядок їх врахування підлягає

погодженню за призначенням державних коштів:

     - державного  бюджету  -  з  головним розпорядником бюджетних

коштів та Держбудом і Мінекономіки;

     - місцевих  бюджетів  -  з  відповідними  органами  місцевого

самоврядування;

     - підприємств,  установ і організацій державної власності - з

їх керівним органом.

     2.8.19 Зведений  кошторисний  розрахунок складається в цілому

на  будівництво,  незалежно  від   числа   генеральних   підрядних

будівельно-монтажних організацій, що беруть участь у ньому.

     2.8.19.1 При  здійсненні  поточного  ремонту,  якщо  вартість

робіт  може  бути  визначена  за  одним  локальним  або  об'єктним

кошторисом,  зведений кошторисний  розрахунок  не  складається.  У

цьому  випадку  роль  зведеного  кошторисного  розрахунку  виконує

відповідно локальний або об'єктний кошторис.


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Анонсы

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 23.03.2018 N 3304-04/12631-07

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі

Закон від 25.12.2015 N 922-VIII

Про публічні закупівлі {Із змінами від 21.12.2017}

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 N 3304-06-1900-06

Щодо учасників нерезидентів

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 28.12.2017 N 3304-06/48844-06

Щодо передумов здійснення закупівель

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Сайт торгов
Более 1000 тендеров онлайн
*Бесплатные услуги *От 50 грн. в месяц
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Наши книги по госзакупкам.
Обучение и сертификаты.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Отчеты по закупкам.
Справка о банкротстве.
Справка о коррупции.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 239-27-39, 237-17-23, 230-82-27, 425-46-47, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт