/ Главная / Законодательство / Постановления и Распоряжения
 
Форум о тендерах
Каталог участников тендеров
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ?Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах
Экспресс-Тендер по временному положению.

Постановления и Распоряжения

Постанова Кабінету міністрів України вiд 28.02.2002 N 228

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 28 лютого 2002 р. N 228
                Київ

     Про затвердження Порядку складання, розгляду,
      затвердження та основних вимог до виконання
          кошторисів бюджетних установ

     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 489 ( 489-2002-п ) від 11.04.2002
      N 211 ( 211-2003-п ) від 24.02.2003
      N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
      N 549 ( 549-2004-п ) від 29.04.2004
      N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004
      N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005
      N 154 ( 154-2006-п ) від 15.02.2006
      N  63 (  63-2007-п ) від 24.01.2007 }
 

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Порядок складання, розгляду, затвердження та
основні вимоги до  виконання  кошторисів  бюджетних  установ
(додаються).

   2. Міністерству фінансів затвердити в установленому порядку
форми документів, передбачених  Порядком,  затвердженим  цією
постановою, а також Інструкцію про складання і виконання розпису
Державного бюджету України.

   3. Визнати такими, що втратили чинність:

   постанову Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17
( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та
основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків
бюджетних установ  та організацій" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 2, ст. 40);

   постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р.
N 222 ( 222-2001-п ) "Про внесення змін до Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів
доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 11, ст. 435);

   постанову Кабінету Міністрів України від 28 січня 2002 р.
N 94 ( 94-2002-п ) "Про внесення змін до Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів
доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 5, ст. 192).
 

   Прем'єр-міністр України               А. КІНАХ

   Інд. 34

                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 лютого 2002 р. N 228

               ПОРЯДОК
    складання, розгляду, затвердження та основні вимоги
      до виконання кошторисів бюджетних установ

            Загальні положення

   1. Кошторис бюджетних установ (далі - кошторис) має такі
складові частини:

   загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального
фонду бюджету та розподіл видатків  за  повною  економічною
класифікацією видатків на виконання бюджетною установою (далі -
установа) основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету
за класифікацією кредитування бюджету;

   спеціальний фонд,  який  містить  обсяг  надходжень  із
спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за
повною  економічною  класифікацією  видатків  на  здійснення
відповідних видатків згідно із законодавством, а  також  на
реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою
основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно
із законодавством за класифікацією кредитування бюджету.

   Форма кошторису затверджується Мінфіном.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 549 ( 549-2004-п ) від
29.04.2004 )

   2. План асигнувань загального фонду бюджету (за винятком
надання кредитів з бюджету) (далі - план асигнувань загального
фонду бюджету) - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за
винятком надання кредитів з бюджету), затверджених у загальному
фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації
видатків, який регламентує протягом  року  взяття  бюджетних
зобов'язань  та здійснення платежів відповідно до зазначених
зобов'язань.

   План надання кредитів із загального фонду бюджету - це
помісячний розподіл надання кредитів з бюджету, затверджених у
загальному фонді кошторису, за класифікацією кредитування бюджету,
який регламентує протягом року взяття бюджетних зобов'язань та
здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

   План спеціального  фонду державного бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
(далі  - план спеціального фонду) - це помісячний розподіл
бюджетних асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), затверджених у спеціальному
фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації
видатків або класифікацією кредитування бюджету, який регламентує
протягом року взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів
відповідно до зазначених зобов'язань, в розрізі доходів за кодами
класифікації доходів бюджету, фінансування бюджету за кодами
класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання,
повернення кредитів до спеціального фонду бюджету за кодами
програмної  класифікації  видатків та кредитування бюджету і
класифікації кредитування бюджету.

   План використання бюджетних коштів - це розподіл бюджетних
асигнувань,  затверджених  у  кошторисі, в розрізі видатків,
структура яких відповідає повній економічній класифікації видатків
та класифікації кредитування бюджету. { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 63 ( 63-2007-п ) від
24.01.2007 }

   Помісячний план використання бюджетних коштів - це помісячний
розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі,  за
скороченою економічною класифікацією видатків, який регламентує
для вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та наукових
установ, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (далі - вищі
навчальні заклади та наукові установи), протягом року взяття
бюджетних  зобов'язань  та здійснення платежів відповідно до
зазначених зобов'язань. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   План асигнувань загального фонду бюджету,  план  надання
кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду,
план використання бюджетних коштів вищих навчальних закладів та
наукових установ, помісячний план використання бюджетних коштів є
невід'ємними частинами кошторису і затверджуються разом із цим
кошторисом.  Форми зазначених планів затверджуються Мінфіном.
Затверджені  форми  плану  використання  бюджетних  коштів і
помісячного  плану використання бюджетних коштів можуть бути
доповнені іншими показниками. ( Абзац шостий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 103 ( 103-2005-п ) від
22.01.2005 )
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 549 ( 549-2004-п ) від
29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 63
( 63-2007-п ) від 24.01.2007 }

   3.  Установа  незалежно  від того, чи веде вона облік
самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для
забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні кошториси,
плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів
із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду за кожною
виконуваною нею бюджетною програмою (функцією), а вищі навчальні
заклади та наукові установи також індивідуальні плани використання
бюджетних коштів та індивідуальні помісячні плани використання
бюджетних коштів.

   Кошториси не  складаються  за  бюджетними  програмами,
призначення за якими встановлюються Законом про Державний бюджет
України за загальнодержавними видатками та рішенням відповідної
ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних
трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним
розпорядникам коштів та програми "Відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури, суду", мобілізаційної підготовки галузей
національної економіки, а також за бюджетними програмами щодо
виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за
різними пенсійними програмами, і щодо пенсійного забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу та
суддів у відставці. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно із
Постановою КМ N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 154 ( 154-2006-п ) від
15.02.2006; в редакції Постанови КМ N 63 ( 63-2007-п ) від
24.01.2007 }
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 549
(  549-2004-п ) від 29.04.2004, N 103 ( 103-2005-п ) від
22.01.2005 )

   4. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального
фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду
бюджету  та зведені плани спеціального фонду - це зведення
показників індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального
фонду  бюджету, планів надання кредитів із загального фонду
бюджету, планів спеціального фонду розпорядників коштів бюджету
нижчого рівня, що складаються головним розпорядником для подання
Мінфіну,  Міністерству  фінансів  Автономної Республіки Крим,
місцевим фінансовим органам та органам Державного казначейства.
( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 211 ( 211-2003-п ) від 24.02.2003, N 549 ( 549-2004-п ) від
29.04.2004 )

   Зведені кошториси не затверджуються.

   Зведені  плани  використання бюджетних коштів і зведені
помісячні плани використання бюджетних коштів - це зведення
показників індивідуальних планів використання бюджетних коштів та
індивідуальних помісячних планів використання бюджетних коштів
вищих навчальних закладів та наукових установ - розпорядників
коштів  бюджету  нижчого  рівня,  що  складаються  головним
розпорядником  коштів,  через  якого вони отримують бюджетні
призначення, для подання цих показників Мінфіну, Міністерству
фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам
та органам Державного казначейства. ( Пункт 4 доповнено абзацом
згідно із Постановою КМ N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   5. Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за
наявності затверджених кошторисів, планів асигнувань загального
фонду  бюджету, планів надання кредитів із загального фонду
бюджету, планів спеціального фонду, а вищим навчальним закладам та
науковим  установам  також  за наявності затверджених планів
використання бюджетних коштів і помісячних планів використання
бюджетних коштів. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   Установи мають право брати бюджетні зобов'язання витрачати
бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими
кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами
надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального
фонду,  а вищі навчальні заклади та наукові установи також
установлених затвердженими планами використання бюджетних коштів і
помісячними планами використання бюджетних коштів. ( Абзац другий
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 103
( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   Бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до
бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору,
придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій
протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити
платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 549
( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   6. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за
рахунок  коштів  бюджету,  бюджетні  асигнування  надаються
розпорядникам бюджетних коштів.

   Розпорядники бюджетних  коштів  (далі  - розпорядники) -
бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання
бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення
видатків з бюджету.

   7. За обсягом наданих прав розпорядники поділяються  на
головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня.

   Головні розпорядники бюджетних коштів  (далі  -  головні
розпорядники) - бюджетні установи в особі їх керівників, які
визначаються відповідно до частини першої статті 22 Бюджетного
кодексу  України ( 2542-14 ) та затверджуються законом про
державний бюджет або рішенням про  місцевий  бюджет  шляхом
встановлення їм бюджетних призначень.

   Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник
нижчого рівня)  -  розпорядник,  який  у  своїй  діяльності
підпорядкований  відповідному головному розпоряднику та (або)
діяльність якого координується через нього.

   Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать
інші розпорядники нижчого рівня, в процесі складання, розгляду,
затвердження та виконання кошторисів застосовують до них положення
цього Порядку, визначені для головних розпорядників.

   8. Одержувачі бюджетних коштів (далі - одержувачі) - це
підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші
організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують
безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову
підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання
державних цільових програм та надання послуг. ( Пункт 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 549 ( 549-2004-п )
від 29.04.2004, N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 )

   9. Одержувачі витрачають бюджетні кошти відповідно до плану
використання бюджетних коштів.
 

   ( Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )
 

       Порядок складання проектів кошторисів

   10. Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
місцеві  фінансові органи доводять до головних розпорядників
відомості про граничні обсяги видатків та надання кредитів з
бюджету загального фонду проекту відповідного бюджету на наступний
рік, що є підставою для складання проектів кошторисів. ( Пункт 10
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-2004-п )
від 29.04.2004 )

   11. Для  правильної  та  своєчасної  організації роботи,
пов'язаної  із  складанням  проектів  кошторисів,  головні
розпорядники,  керуючись  відповідними  вказівками  Мінфіну,
Міністерства фінансів Автономної  Республіки  Крим,  місцевих
фінансових органів щодо складання проектів відповідних бюджетів на
наступний рік:

   встановлюють для розпорядників нижчого рівня граничні обсяги
видатків та/або надання кредитів з бюджету із загального фонду
бюджету, термін подання проектів кошторисів і дають вказівки щодо
їх складання; ( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші
показники,  яких  вони  повинні  додержуватися відповідно до
законодавства і які необхідні для правильного визначення видатків
або надання кредитів з бюджету у проектах кошторисів; ( Абзац
третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 549 ( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   забезпечують складення  проектів  кошторисів  на бюджетні
програми (функції), що  виконуються  безпосередньо  головними
розпорядниками.

   12.  Головні розпорядники розглядають показники проектів
кошторисів  розпорядників  нижчого  рівня щодо законності та
правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків або
надання кредитів з бюджету, правильності їх розподілу відповідно
до економічної класифікації видатків та класифікації кредитування
бюджету, повноти надходження доходів або повернення кредитів,
додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів,
а також інших показників відповідно до законодавства та складають
проекти зведених кошторисів. ( Пункт 12 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   13. На  основі  проектів  зведених  кошторисів  головні
розпорядники формують бюджетні запити, які подаються Мінфіну,
Міністерству  фінансів  Автономної  Республіки Крим, місцевим
фінансовим органам для включення до проектів відповідних бюджетів
у встановленому ними порядку.

   Термін розгляду показників проектів кошторисів розпорядників
нижчого рівня встановлюється головними розпорядниками так, щоб
проекти зведених кошторисів могли бути своєчасно оформлені як
бюджетні запити.

   У разі обмеження терміну  формування  бюджетних  запитів
головними розпорядниками Мінфін, Міністерство фінансів Автономної
Республіки Крим, місцеві фінансові органи надають дозвіл головним
розпорядникам самостійно визначати порядок та обсяг одержання
необхідних даних для забезпечення своєчасного формування і подання
бюджетних запитів.

   14.  Проекти кошторисів складаються усіма установами на
наступний бюджетний рік, якщо ці установи функціонували до початку
року, на який плануються видатки та/або надання кредитів з
бюджету. У разі коли установи утворені не з початку року,
кошториси складаються і затверджуються для кожної установи з часу
її утворення до кінця бюджетного року в загальному порядку.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 549
( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   15. У частині надходжень проектів кошторисів зазначаються
планові  обсяги, які передбачається спрямувати на здійснення
видатків  або  надання кредитів з бюджету із загального та
спеціального фондів проектів відповідних бюджетів. ( Пункт 15 в
редакції Постанов КМ N 211 ( 211-2003-п ) від 24.02.2003, N 549
( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   16. У процесі складання та затвердження проектів кошторисів
залишки коштів за спеціальним фондом кошторисів не плануються.

   17. Обсяги надходжень до спеціального фонду проекту кошторису
визначаються на підставі розрахунків, які складаються за кожним
джерелом  доходів  та/або фінансування бюджету чи повернення
кредитів до бюджету, що плануються на наступний рік. ( Абзац
перший пункту 17 в редакції Постанови КМ N 549 ( 549-2004-п ) від
29.04.2004 )

   За основу цих розрахунків беруться такі показники:

   обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші
розрахункові показники (площа приміщень і вартість обладнання та
іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках,
кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в
розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися
відповідно до законодавства;

   прогнозне надходження зборів (обов'язкових  платежів)  до
спеціального фонду бюджету;

   прогнозний обсяг повернення коштів до бюджету, що мають
цільове призначення. ( Пункт 17 доповнено абзацом п'ятим згідно з
Постановою КМ N 549 ( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   На  підставі  зазначених  показників  визначається  сума
надходжень на наступний рік за кожним їх джерелом з урахуванням
конкретних умов роботи установи. Під час формування показників, на
підставі  яких  визначаються  надходження  планового періоду,
обов'язково  враховується  рівень їх фактичного виконання за
останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що
передує  планованому. Показники повинні наводитися в обсязі,
зазначеному  в розрахунку, і повністю відповідати показникам
бухгалтерської звітності за відповідні періоди. ( Абзац шостий
пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 549
( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   18. У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису
планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за
групами  та  підгрупами  відповідно  до  правил,  визначених
законодавством для цієї категорії доходів бюджету.
( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 211
( 211-2003-п ) від 24.02.2003 )

   19. Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає зведення
показників за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та
відповідними напрямами їх використання.

   Розподіл видатків або надання кредитів з бюджету спеціального
фонду проекту кошторису проводиться виключно в межах і за рахунок
відповідних надходжень, запланованих на цю мету в зазначеному
фонді. ( Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 549 ( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   Відповідальність за виникнення заборгованості, що склалася за
видатками спеціального фонду, несе виключно розпорядник, з вини
якого вона утворилась.

   20. Під час визначення обсягів видатків та/або надання
кредитів  з  бюджету  розпорядників  нижчого  рівня  головні
розпорядники повинні враховувати об'єктивну потребу в коштах
кожної установи, виходячи з її основних виробничих показників і
контингентів, які встановлюються для установ (кількість класів,
учнів у школах, ліжок у лікарнях, дітей у дошкільних закладах
тощо),  обсягу  виконуваної  роботи,  штатної  чисельності,
необхідності погашення дебіторської і кредиторської заборгованості
та реалізації окремих програм і намічених заходів щодо скорочення
витрат у плановому періоді. ( Абзац перший пункту 20 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 211 ( 211-2003-п ) від
24.02.2003, N 549 ( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   Обов'язковим є  виконання  вимоги  щодо  першочергового
забезпечення  бюджетними коштами видатків на оплату праці з
нарахуваннями, а також на господарське утримання установ. Під час
визначення  видатків  у проектах кошторисів установи повинен
забезпечуватися суворий режим економії коштів і матеріальних
цінностей.  До  кошторисів можуть включатися тільки видатки,
передбачені  законодавством,  необхідність  яких  обумовлена
характером діяльності установи. Видатки на придбання обладнання,
капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть
передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних
витрат та відсутності заборгованості. При цьому видатки  на
заробітну плату з коштів спеціального фонду обчислюються залежно
від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, із
застосуванням   встановлених   законодавством   норм,  які
використовуються установами аналогічного профілю.

   Мінфін має право визначати на кожний рік порядок врахування
у кошторисах обсягів заборгованості, яка  виникла  внаслідок
непогашення бюджетних зобов'язань установ. ( Абзац третій пункту
20 в редакції Постанови КМ N 211 ( 211-2003-п ) від 24.02.2003 )

   21. Асигнування на централізовані заходи, які здійснюються
головними розпорядниками, включаються до кошторисів тільки у разі,
коли проведення таких заходів за рахунок коштів бюджету не
суперечить законодавству.

   До централізованих заходів належать заходи з організації та
здійснення безпосередньо апаратом головного розпорядника  або
апаратом  уповноваженого  ним розпорядника нижчого рівня або
уповноваженою ним установою закупівель товарів, робіт і послуг у
рамках реалізації затверджених у встановленому порядку державних
цільових програм, а також загальнодержавних заходів програмного
характеру з метою забезпечення відповідними товарами, роботами,
послугами закладів та установ системи головного розпорядника
та/або співвиконавців відповідних державних цільових програм.
( Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 211
( 211-2003-п ) від 24.02.2003; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 )

   22. Показники видатків або надання кредитів з бюджету, що
включаються  до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані
відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації
видатків або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за
видами  та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням
вартості за одиницю.
( Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 549 ( 549-2004-п ) від
29.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 103
( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   23. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних
надходжень плануються у такій послідовності: за встановленими
напрямами використання, на погашення заборгованості установи з
бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису
та на проведення заходів, пов'язаних з виконанням  основних
функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками
загального фонду.

   При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису
для проведення видатків з цих зобов'язань із спеціального фонду
кошторису відповідно до бюджетного законодавства.
( Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 211 ( 211-2003-п ) від
24.02.2003 )

   24. Кошториси та штатні розписи установ, які належать до
сфери управління МЗС і специфіка діяльності яких пов'язана з
функціонуванням за кордоном, можуть  складатися  за  окремим
порядком, погодженим з Мінфіном.

   25. Після  затвердження  державного та місцевих бюджетів
проекти зведених кошторисів приводяться  у  відповідність  з
показниками цих бюджетів.

      Порядок розгляду і затвердження кошторисів

   26. У тижневий термін після  опублікування  закону  про
Державний бюджет України, відповідного рішення Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад Мінфін, Міністерство
фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи
доводять до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні
асигнування.

   27. Лімітна довідка про бюджетні асигнування (далі - лімітна
довідка) - це документ, який містить  затверджені  бюджетні
призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний
розподіл, а також інші показники, що згідно із законодавством
повинні  бути  визначені  на основі нормативів, і видається
відповідно Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки
Крим,  місцевим  фінансовим  органом, головним розпорядником.
Показники лімітної довідки  доводяться  до  відома  головних
розпорядників, розпорядників нижчого рівня для уточнення проектів
кошторисів і складання проектів планів асигнувань загального фонду
бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету,
планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів
(крім  планів  використання  бюджетних  коштів  одержувачів),
помісячних планів використання бюджетних коштів. ( Абзац перший
пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 103
( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   Форма лімітної довідки затверджується Мінфіном.
( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 549
( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   28. Розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів,
складають проекти планів асигнувань загального фонду бюджету,
планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів
спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім
планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних
планів використання бюджетних коштів і подають ці документи
головним розпорядникам для уточнення показників проектів зведених
кошторисів  і  складання проектів зведених планів асигнувань
загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із
загального фонду бюджету та зведених планів спеціального фонду, а
також проектів зведених планів використання бюджетних коштів і
зведених помісячних планів використання бюджетних коштів. ( Абзац
перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 549 ( 549-2004-п ) від 29.04.2004, N 103 ( 103-2005-п ) від
22.01.2005 )

   Розпорядники свої  витрати  приводять  у відповідність з
бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, що  доведені
лімітними довідками. Для цього чисельність працівників установи,
що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути
приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші
витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями
таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу
функцій.

   Типова форма  штатного  розпису  установи  затверджується
Мінфіном. У разі потреби міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади за погодженням з Мінфіном можуть установлювати
форму штатного розпису для відповідної галузі. Штатний розпис
установ  затверджується  у  порядку,  визначеному відповідним
міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади. { Абзац
третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 154 ( 154-2006-п ) від 15.02.2006, N 63 ( 63-2007-п ) від
24.01.2007 }

   29. Проекти кошторисів і планів асигнувань установ у разі
потреби  розглядаються  головним  розпорядником в присутності
керівників цих установ. Головні розпорядники під час розгляду
проектів кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету,
планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів
спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім
планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних
планів використання бюджетних коштів зобов'язані: ( Абзац перший
пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 103
( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   забезпечити суворе виконання вимог законодавства, а також
вказівок щодо складання кошторисів на наступний рік;

   додержуватися режиму економії, не допускати включення до
кошторисів асигнувань, не зумовлених потребою;

   забезпечити  в  проектах  кошторисів,  планів асигнувань
загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального
фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання
бюджетних  коштів (крім планів використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів
додержання доведених у лімітних довідках річних обсягів асигнувань
та їх помісячного розподілу з урахуванням термінів проведення
окремих заходів і можливості здійснення відповідних видатків або
надання кредитів з бюджету протягом року; ( Абзац четвертий пункту
29  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 103
( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   не допускати прийняття в кошторисах сум, не підтверджених
розрахунками та економічними обгрунтуваннями.
( Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 549
( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   30.  Головні  розпорядники  у  двотижневий термін після
одержання лімітних довідок подають Мінфіну, Міністерству фінансів
Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам уточнені
проекти зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального
фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального
фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду, а головні
розпорядники коштів, через які отримують бюджетні призначення вищі
навчальні заклади та наукові установи, також уточнені проекти
зведених  планів  використання  бюджетних  коштів і зведених
помісячних планів використання бюджетних коштів для складання і
затвердження згідно з бюджетними призначеннями, встановленими у
відповідному бюджеті для загального і спеціального фонду в розрізі
головних розпорядників, розпису відповідного бюджету, до якого
входять: ( Абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   річний розпис асигнувань (за винятком надання кредитів з
бюджету) відповідного бюджету за повною економічною класифікацією
видатків, що відповідає зведеним показникам усіх кошторисів;

   річний розпис повернення кредитів до відповідного бюджету
та надання кредитів з відповідного бюджету за класифікацією
кредитування бюджету, що відповідає зведеним показникам усіх
кошторисів;

   річний розпис витрат  спеціального фонду з розподілом за
видами  надходжень  за  відповідними  розділами  бюджетної
класифікації, що відповідає зведеним показникам усіх кошторисів;

   помісячний  розпис асигнувань загального фонду відповідного
бюджету та помісячний  розпис  спеціального фонду державного
бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків) за скороченою економічною класифікацією
видатків та за класифікацією кредитування бюджету, що відповідають
зведеним показникам усіх планів асигнувань загального  фонду
бюджету та планів спеціального фонду;

   помісячний розпис  повернення кредитів до загального фонду
відповідного бюджету та помісячний розпис надання кредитів із
загального  фонду  відповідного  бюджету  за  класифікацією
кредитування бюджету, що відповідають зведеним показникам усіх
планів надання кредитів із загального фонду бюджету.

   Уточнені проекти  кошторисів  та складені проекти планів
асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із
загального  фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів
використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних
коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних
коштів повинні відповідати певним лімітним довідкам. ( Абзац
сьомий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )
( Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 549 ( 549-2004-п ) від
29.04.2004 )
 

   31. Мінфін надсилає Державному казначейству для реєстрації,
обліку та виконання затверджений розпис державного бюджету.

   Державне казначейство  протягом трьох робочих днів після
затвердження  зазначеного  розпису  доводить  до  головних
розпорядників витяги з його складових частин, які є підставою для
затвердження в установленому порядку:

   кошторисів, планів асигнувань загального  фонду  бюджету,
планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів
спеціального  фонду,  планів використання бюджетних коштів і
помісячних  планів  використання  бюджетних  коштів  - усіма
розпорядниками; ( Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   планів використання бюджетних коштів - одержувачами.

   Мінфін надсилає  для  реєстрації,  обліку  та  виконання
помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами бюджету
відповідним місцевим бюджетам до затвердженого розпису державного
бюджету Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим
фінансовим органам та Державному казначейству, який доводить
показники розподілу відповідним органам Державного казначейства.

   Помісячний розподіл  міжбюджетних  трансфертів  за кодами
бюджету відповідним місцевим бюджетам до затвердженого розпису
державного бюджету є підставою для перерахування таких трансфертів
з державного бюджету до відповідного бюджету органами Державного
казначейства  та  повинен бути врахований під час складання
помісячного розпису асигнувань загального фонду  відповідного
місцевого бюджету.

   Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві
фінансові органи доводять до відповідних органів  Державного
казначейства затверджені розписи відповідних місцевих бюджетів, а
до головних розпорядників - витяги із зазначених розписів, які є
підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів,
планів асигнувань загального фонду бюджету,  планів  надання
кредитів із загального фонду бюджету - розпорядниками, планів
використання бюджетних коштів - одержувачами.

   Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани
надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального
фонду, помісячні плани використання бюджетних коштів та плани
використання бюджетних коштів повинні бути затверджені протягом 30
календарних днів після затвердження розписів відповідних бюджетів.
(  Абзац восьмий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )
( Пункт 31 в редакції Постанови КМ N 549 ( 549-2004-п ) від
29.04.2004 )

   32. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету,
плани  надання  кредитів із загального фонду бюджету, плани
спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім
планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани
використання бюджетних коштів і штатні розписи затверджуються
керівником  відповідної  вищестоящої  установи,  за  винятком
кошторисів,  зазначених  у  пункті  33  цього Порядку (якщо
законодавством не встановлено інший порядок затвердження).
( Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 549
(  549-2004-п ) від 29.04.2004, N 103 ( 103-2005-п ) від
22.01.2005 )

   33. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету,
плани  надання  кредитів із загального фонду бюджету, плани
спеціального  фонду  і  штатні  розписи  окремих  установ
затверджуються:

   1) Секретаріату Кабінету Міністрів України за відповідними
бюджетними програмами - Міністром Кабінету Міністрів України за
погодженням з Прем'єр-міністром України та Мінфіном; ( Пункт 33
доповнено підпунктом 1 згідно з Постановою КМ N 211 ( 211-2003-п )
від 24.02.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

   2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
за бюджетними програмами "Керівництво та управління" - керівниками
відповідних центральних органів виконавчої влади за погодженням з
Мінфіном,  за  іншими  бюджетними програмами, що виконуються
безпосередньо апаратом міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, - керівниками відповідних центральних органів
виконавчої влади.

   Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани
надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального
фонду і штатні розписи органів виконавчої влади, що належать до
сфери  управління  міністерств  та інших центральних органів
виконавчої влади, затверджуються керівниками цих міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади;

   3) обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських
держадміністрацій - головами відповідних держадміністрацій за
погодженням з Мінфіном;

   4) міністерств і відомств  Автономної  Республіки  Крим,
управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних держадміністрацій -  Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями після експертизи,
проведеної Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим,
головними  обласними  і  головним  Київським  міським  та
Севастопольським міським фінансовими управліннями;

   5) управлінь,    відділів,    інших    підрозділів
райдержадміністрацій - райдержадміністраціями після експертизи,
проведеної районними фінансовими управліннями;

   6) Президій державних академій наук за бюджетними програмами
"Наукова і організаційна діяльність президії" - їх керівниками за
погодженням з Мінфіном; за іншими бюджетними програмами, що
виконуються безпосередньо апаратом цих установ, - їх керівниками;
( Підпункт 6 пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 211 ( 211-2003-п ) від 24.02.2003 )

   7) за бюджетними програмами спеціального фонду державного
бюджету,  що  виконуються  за  рахунок збору за забруднення
навколишнього природного середовища, - головним розпорядником за
погодженням з Мінфіном; ( Підпункт 7 пункту 33 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 154 ( 154-2006-п ) від
15.02.2006 )

   7-1) бюджетних установ, що фінансуються з бюджетів сіл,
селищ, міст районного значення - міськими, сільськими, селищними
головами. { Пункт 33 доповнено підпунктом 7-1 згідно з Постановою
КМ N 63 ( 63-2007-п ) від 24.01.2007 }
 

   ( Підпункт 8 пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ
N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )
 

   Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани
надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального
фонду,  плани використання бюджетних коштів, помісячні плани
використання бюджетних коштів і штатні розписи національних вищих
навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у
державному бюджеті, затверджуються керівниками цих закладів за
погодженням з головним розпорядником, якщо інше не передбачено
законодавством. ( Пункту 33 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )
( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 549
( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   34. Плани  використання  бюджетних  коштів  одержувачами
затверджуються їх керівниками за погодженням з розпорядниками,
через яких вони одержують бюджетні кошти.

   35. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету,
плани  надання  кредитів із загального фонду бюджету, плани
спеціального  фонду,  плани  використання бюджетних коштів і
помісячні  плани  використання  бюджетних  коштів (для вищих
навчальних закладів I-IV рівня акредитації, що утримуються за
рахунок бюджетних коштів) і штатні розписи установ, які не мають
вищестоящої  установи  (центральні районні, центральні міські
лікарні  тощо),  затверджуються  райдержадміністраціями  або
виконавчими органами відповідних місцевих рад. ( Пункт 35 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 549 ( 549-2004-п )
від 29.04.2004, N 103 ( 103-2005-п ) від 22.01.2005 )

   36. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету,
плани  надання  кредитів із загального фонду бюджету, плани
спеціального фонду, передбачені на проведення централізованих
заходів,  затверджуються  окремо на кожний захід керівниками
міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,
держадміністрацій  та  виконавчих  органів  місцевих рад, що
запланували зазначені заходи.
 

   ( Абзац другий пункту 36 виключено на підставі Постанови КМ
N 211 ( 211-2003-п ) від 24.02.2003 )
 

   Для здійснення кожного конкретного заходу не пізніше ніж за
місяць  складається окремий кошторис на підставі календарних
планів.
( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 549
( 549-2004-п ) від 29.04.2004 )

   37. Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету,
плани  надання  кредитів із загального фонду бюджету, плани
спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім
планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани
використання бюджетних коштів підписуються керівником установи
(централізованої  бухгалтерії  та  керівником  її фінансового
підрозділу або головним (старшим) бухгалтером.

   Одночасно  з  кошторисом  затверджуються план асигнувань
загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального
фонду  бюджету,  план  спеціального фонду, план використання
бюджетних  коштів  (крім плану використання бюджетних коштів
одержувачів), помісячний план використання бюджетних коштів і
штатний розпис установи, включаючи структурні підрозділи, які
утримуються за рахунок власних надходжень. Зазначені документи
подаються та затверджуються у двох примірниках, один з яких
повертається цій установі, а другий залишається в установі,
керівник якої їх затвердив.

Страницы: 1 2 
Анонсы

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 23.03.2018 N 3304-04/12631-07

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі

Закон від 25.12.2015 N 922-VIII

Про публічні закупівлі {Із змінами від 21.12.2017}

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 N 3304-06-1900-06

Щодо учасників нерезидентів

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 28.12.2017 N 3304-06/48844-06

Щодо передумов здійснення закупівель

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Сайт торгов
Более 1000 тендеров онлайн
*Бесплатные услуги *От 50 грн. в месяц
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Наши книги по госзакупкам.
Обучение и сертификаты.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Отчеты по закупкам.
Справка о банкротстве.
Справка о коррупции.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 239-27-39, 237-17-23, 230-82-27, 425-46-47, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт