/ Главная / Статьи
 
Размещение объявлений о торгах
Методички
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ? Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах
Экспресс-Тендер по временному положению.

Статьи

Tender gov ua веб-портал з державних закупівель

www tender me gov uaРегламент функціонування загальнодержавної інформаційної системи в мережі Інтернет (веб-порталу www tender me gov ua) з питань державних закупівель
Цей регламент розроблено з метою організації робіт із забезпечення функціонування та наповнення загальнодержавної інформаційної системи в мережі Інтернет з питань державних закупівель (далі - Веб-портал) та визначення організаційних і технічних умов її функціонування.
1. Загальні положення
1.1. Веб-портал з питань державних закупівель - сукупність апаратних та програмних засобів, яка забезпечує доступ суб'єктів Веб-порталу www tender me gov ua до інформаційних ресурсів щодо державних закупівель і виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель " від 30 червня 2010 р. N2289-VI (далі - Закон).
1.2. Веб-портал має власну офіційну адресу в мережі Інтернет: www tender me gov ua
1.3. Суб'єкти Веб-порталу (далі - Користувачі) - замовники, учасники процедури закупівлі, інші фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти), органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель, інші користувачі ресурсів Веб-порталу (терміни "замовники", "учасники", "органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель" вживаються у значеннях, визначених Законом).

2. Інформація, яка розміщується на Веб-порталі
На Веб-порталі розміщується інформація щодо державних закупівель, зокрема:
яка публікується в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" (далі - Бюлетень):
оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника);
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;
відомості щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі (у разі процедури закупівлі в одного учасника);
оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника);
рішення органу оскарження;
без публікації даної інформації в Бюлетені:
обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;
документація конкурсних торгів або кваліфікаційна документація ;
зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності);
протокол розкриття пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;
інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу;
повідомлення учасників про результати процедури закупівлі;
звіт про результати проведення процедури закупівлі;
інформація про одностороннє розірвання договору про закупівлю (у разі наявності).

3. Процедура реєстрації користувачів Веб-порталу
3.1. Для забезпечення роботи Замовника на Веб-порталі повинен бути створений обліковий запис Замовника. Реєстрація Замовника проводиться відповідно до "Порядку подання замовниками інформації для публікації в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" через Веб-портал. Подальша робота з Веб-порталом www tender me gov ua здійснюється відповідно до інструкції для Замовника торгів.
3.2. Реєстрація учасників та інших зовнішніх користувачів проводиться самостійно. Перед початком роботи учасники (інші користувачі) реєструються на Веб-порталі відповідно до інструкції для користувача порталу.

4. Процедура розміщення та опублікування інформації
4.1 На Веб-порталі оприлюднюються інформація, зазначена в п.2 цього Регламенту, подана Замовниками до редакції Бюлетеня (далі - Редакція) у вигляді паперових документів або подані до Редакції у вигляді електронних документів засобами Веб-порталу або електронною поштою(далі - Інформація).
Подання Інформації в електронному вигляді здійснюється відповідно до "Інструкції подання, прийому, реєстрації та розміщення інформації про державні закупівлі в інформаційному виданні "Вісник державних закупівель " та на офіційному загальнодержавному веб-порталі "Державні закупівлі" www tender me gov ua.
Інформація, що подається Замовниками для оприлюднення, публікується в електронному вигляді після перевірки відповідним структурним підрозділом Редакції.
4.2. Інформація, яка підлягає перевірці, перерахована в п.2 цього Регламенту.
4.3. Під час перевірки система автоматично фіксує:
дату та час виконання операції;
виконавця;
стан (в черзі, відмовлено в прийомі, прийняте);
пояснення - у разі відмови у прийомі.
4.4. В інтерфейсі Замовника у таблиці документів та оголошень про закупівлі відображується, чи прийнято документ.

5. Доступ до інформаційних ресурсів Веб-порталу www tender me gov ua
Доступ до інформаційних ресурсів мають всі зацікавлені Користувачі, які пройшли процедуру реєстрації.
Міністерство економіки України - спеціально уповноважений орган з питань державних закупівель (далі - Уповноважений орган), Державна контрольно-ревізійна служба, Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, Головне контрольно-ревізійне управління України, Державний комітет статистики України, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері державних закупівель, використовують ресурси Веб-порталу в межах своєї компетенції.

6. Технічне та інформаційне супроводження Веб-порталу
Технічне та інформаційне супроводження (в частині інформування Користувачів) Веб-порталу здійснюється Уповноваженим органом.

7. Відповідальність та достовірність інформації та неправомірне використання інформаційних ресурсів Веб-порталу
Не допускається розміщення на Веб-порталі інформації, поширення чи оприлюднення якої заборонено чинним законодавством України.
Відповідальність за дотримання цих вимог покладається на Уповноважений орган.

Анонсы

Анализ письма Минэкономразвития N 3302-05 / 43625-03 от 16.12.2014 относительно вступления в силу приказов Минэкономразвития от 15.09.2014 N 1106 (формы документов) и от 16.09.2014 N 1112.

Минэкономразвития предоставило методологическую помощь по вопросам отражения информации в годовом плане закупок, приложении к годовому плану закупок, порядку указания наименования предмета закупки по десяти знакам, обнародования объявления об отмене или признания торгов несостоявшимися, отчета о выполнении договора и другого.

Изменения в государственных закупках 2015.

Верховной Радой Украины будет рассматриваться проект закона, который может в корне изменить сферу государственных закупок в 2015 году ...

Готовим годовой план закупок на 2015 год.

Приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 15.09.2014 N1106 "Об утверждении форм документов в сфере государственных закупок", утверждена форма годового плана закупок/годового плана закупок, осуществляемых без проведения процедур закупок и инструкцию по их заполнению.

НОВАЯ форма статистического наблюдения 1-ТОРГИ.

12.11.2014 года приказом Государственной службы статистики Украины утверждена новая форма государственного статистического наблюдения N1-торги "Отчет об осуществлении государственных закупок".

Антикоррупционная стратегия на 2014-2017 по государственным закупкам.

Анализируем основы государственной антикоррупционной политики в Украине на 2014-2017 годы в сфере осуществления государственных закупок.

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Сайт торгов
Более 1000 тендеров онлайн
*Бесплатные услуги *От 50 грн. в месяц
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Наши книги по госзакупкам.
Обучение и сертификаты.
Размещение объявлений.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Закупка электроэнергии.
Электронные торги.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Отчеты по закупкам.
Справка о банкротстве.
Справка о коррупции.
Справка по цене.
Выписка из ЕГРПОУ.
Выписка ЕГРЮЛ.

(044) 239-27-39, 237-17-23, 230-82-27, 425-46-47, 581-28-21

Реклама на портале Ua-Tenders.comРеклама

Условия использования портала Ua-TendersСоглашение

Контактные данныеКонтакт