/ Главная / Законодательство / Разъяснения
 
b5
Форум о тендерах
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ?Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах
Экспресс-Тендер по временному положению.

Разъяснения

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.01.2012 N 3302-04/2014-08

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Л И С Т

20.01.2012 N 3302-04/2014-08

Щодо надання інформації

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Міністерство юстиції України

Національна комісія з питань
регулювання електроенергетики України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) на виконання окремого доручення Першого віце-прем'єр-міністра України А. П. Клюєва від 21.12.2011 N 61648/0/1-11 щодо укладання договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, які визначені частиною четвертою статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) повідомляє.

Відповідно до статті 147 Конституції України офіційне тлумачення Конституції України та законів України дає Конституційний Суд України. При цьому листи міністерств не встановлюють норм права, мають виключно інформаційний характер та не є обов'язковими до виконання.

Так, Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Окремими законами України визначаються особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, які визначені частиною четвертою статті 2 Закону.

На виконання пункту 19 частини першої статті 8 Закону наказом Мінекономіки від 27.07.2010 N 925 затверджено Типовий договір про закупівлю товарів, робіт і послуг па державні кошти.

У той же час відповідно до пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади ринку природного газу" до повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, належить затвердження типових договорів на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу): транспортування природного газу магістральними трубопроводами; зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу; приєднання до газових мереж; розподіл природного газу; постачання природного газу за регульованим тарифом.

Зокрема, типовий договір на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу) затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 10.02.2011 N 212; типовий договір на транспортування природного газу магістральними трубопроводами затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22.09.2011 N 1579: типовий договір на розподіл природного газу затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України віл 31.03.2011 N 469; типовий договір з постачання природного газу за регульованим тарифом затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22.09.2011 N 1580.

Водночас пунктом 7 частини першої статті 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства належить розробка типових договорів.

Так, Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення".

Поряд з цим Типовий договір про постачання електричної енергії затверджено постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 N 28 "Про затвердження Правил користування електричною енергією".

Таким чином при укладанні договорів щодо постачання, транспортування, розподілу природного газу, електричної енергії, послуг з її постачання, передачі та розподілу, централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення організаціями, оплата яких здійснюється за державні кошти, виникає колізія норм права.

Обов'язкові умови цих договорів суттєво відрізняються один від одного. Такі протиріччя з одного й того ж самого предмета регулювання, а також суперечність між двома чинними нормами права, прийнятими з одного і того ж питання, призводять до негативних наслідків при здійсненні закупівель за державні кошти.

Водночас згідно з листом Міністерства юстиції України віл 26.12.2008 N 758-0-2-08-19 щодо практики застосування норм права у випадку колізії неузгодженість між чинними нормативно-правовими актами, їхнє протиріччя з одного й того самого предмета регулювання, а також суперечність між двома або більше формально чинними нормами права, прийнятими з одного і того ж питання. в теорії права відомі як колізія норм права. Колізія норм права вирішується шляхом вибору того нормативного акта, який має бути застосований до конкретного випадку (юридичного факту). Існує декілька способів, за якими можливо визначити нормативно-правовий акт, яким слід керуватися.

1. У разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням "застарілих" норм з одного й того ж питання.

2. У разі існування суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами - вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий вищестоящим .органом, як такий, що має більшу юридичну силу.

3. У разі існування неузгодженості між актами, виданими одним й тим же органом, але які мають різну юридичну силу, застосовується акт вищої юридичної сили. Наприклад, у випадку суперечності норм закону та Конституції України, які прийняті Верховною Радою України - колізія вирішується на користь Конституції, яка має найвищу юридичну силу.

4. При розбіжності між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному, якщо він не скасований виданим пізніше загальним актом.

Ураховуючи викладене, а також той факт, що Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу" та нормативно-правові акти, розроблені на його виконання, якими затверджені відповідні типові договори були прийняті пізніше Закону України "Про здійснення державних закупівель" та нормативно - правового акту, яким затверджений Типовий договір про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, при укладанні договорів на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу): транспортування природного газу магістральними трубопроводами; розподіл природного газу; постачання природного газу за регульованим тарифом сторони визначають їх зміст на підставі типових договорів, затверджених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Крім того, пунктом 2 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про засади функціонуванні ринку природного газу" встановлено, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечать цьому Закону.

Оскільки Закон України "Про житлово-комунальні послуги" та нормативно-правовий акт, яким затверджений відповідний типовий договір, був прийнятий раніше, ніж Закон України "Про здійснення державних закупівель", укладання договорів, які регулюють правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг, здійснюється відповідно до Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, розробленого на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель", який затверджено наказом Мінекономіки від 27.07.2010 N 925.

Також, зважаючи, що Закон України "Про здійснення державних закупівель" є актом вищої юридичної сили у порівнянні з постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 N 28 "Про затвердження Правил користування електричною енергією", укладання відповідних договорів здійснюється на підставі Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки від 27.07.2010 N 925.

Відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України при укладанні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

При цьому конкретизація умов договорів, що укладаються на підставі Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, може бути здійснена з урахуванням нормативних актів, що регулюють особливості укладення договорів у відповідній сфері.

Водночас встановлення в договорі про закупівлю чіткого механізму (умов) зміни ціни за одиницю предмета закупівлі в залежності від тарифу, встановленого відповідним нормативно-правовим актом, при виконанні такого договору визначення ціни предмета закупівлі відповідно до зазначеного у договорі механізму (умов) не буде вважатися зміною істотних умов договору про закупівлю, оскільки сума, визначена у договорі не міняється.

Такий механізм (умови) має бути визначений у документації конкурсних торгів (у разі проведення конкурсних торгів) та повинен відповідати вимогам частини п'ятої статті 40 Закону, а також нормам статей 23, 51 Бюджетного кодексу України - у разі, якщо замовник є розпорядником/одержувачем бюджетних коштів.

Разом з цим зазначаємо, що відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI до прийняття окремих законів України закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Додатково інформуємо, що Міністерством розроблений проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" (реєстраційний N9634 від 22.12.2011), яким пропонується виключити абзац четвертий пункту 19 частини першої статті 8 Закону щодо розроблення та затвердження Уповноваженим органом типового договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Директор департаменту державних закупівель та державного замовлення О. В. Аніпко

 

Анонсы

Рекомендації НКРЕКП стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік

Для забезпечення потреб держави або територіальної громади

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 23.03.2018 N 3304-04/12631-07

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі

Закон від 25.12.2015 N 922-VIII

Про публічні закупівлі {Із змінами від 23.11.2018}

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 N 3304-06-1900-06

Щодо учасників нерезидентів

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Сайт торгов
Более 1000 тендеров онлайн
*Бесплатные услуги *От 50 грн. в месяц
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Наши книги по госзакупкам.
Обучение и сертификаты.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Отчеты по закупкам.
Справка о банкротстве.
Вопросы по Prozorro.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 239-27-39, 237-17-23, 230-82-27, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт