/ Главная / Законодательство / Законы Украины
 

Notice: Undefined variable: banner in /home/sites/ua-tenders.com/.data/tpl/header1.php on line 246

Notice: Undefined variable: banner in /home/sites/ua-tenders.com/.data/tpl/header1.php on line 247
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ?Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах
Экспресс-Тендер по временному положению.

Законы Украины

Закон вiд 08.07.2010 N 2462-VI

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до законів України "Про здійснення
державних закупівель" та "Про організацію та проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в Україні" щодо забезпечення здійснення заходів
з проведення та підготовки в Україні організації
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину четверту статті 2 Закону України від 1 червня 2010 року "Про здійснення державних закупівель" доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

2. У Законі України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 44, ст. 656) доповнити статтею 5.1 такого змісту:

"Стаття 5.1. Особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу може здійснюватися за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Уповноваженим органом у сфері закупівель, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

2. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

3. Для застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник подає до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу такі документи:

лист-звернення на адресу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу із зазначенням умов застосування цієї процедури, предмета закупівлі, конкретного найменування товару, роботи чи послуги, очікуваної вартості закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну (строку) поставок товарів (виконання робіт, надання послуг);

підтверджену документально інформацію про відповідність учасника таким кваліфікаційним критеріям: наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);

проект договору про закупівлю товарів, робіт чи послуг із додатками;

засвідчений замовником план закупівель;

засвідчені замовником в установленому законодавством порядку копії експертних, нормативних, технічних та інших документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі в одного учасника;

засвідчені замовником копії договорів або інших документів, що підтверджують наявність в учасника авторських прав, у разі закупівлі, пов'язаної із захистом авторських прав.

4. Замовник протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника забезпечує публікацію у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка повинна містити:

найменування та місцезнаходження замовника;

найменування, кількість товару і місце його поставки, вид робіт та місце їх виконання або вид послуг та місце їх надання;

строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори;

ціну пропозиції;

реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державного казначейства України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника повинно містити:

умови застосування процедури закупівлі;

посилання на експертні нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб.

5. Замовник інформує Уповноважений орган у сфері закупівель про проведення процедури закупівлі в одного учасника протягом п'яти робочих днів.

6. Інформація про результати проведення процедури закупівлі безоплатно публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю.

В інформації про результати проведення процедури закупівлі обов'язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

найменування предмета закупівлі;

кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;

дата оприлюднення та номер інформації про проведення процедури закупівлі, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;

дата оприлюднення відомостей щодо рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;

дата укладення договору про закупівлю;

ціна договору про закупівлю;

повне найменування переможця процедури закупівлі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2010 року.

2. Кабінету Міністрів України раз на півроку інформувати Верховну Раду України про хід реалізації цього Закону.

 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 8 липня 2010 року N 2462-VI

Анонсы

Рекомендації НКРЕКП стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік

Для забезпечення потреб держави або територіальної громади

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 23.03.2018 N 3304-04/12631-07

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі

Закон від 25.12.2015 N 922-VIII

Про публічні закупівлі {Із змінами від 23.11.2018}

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 N 3304-06-1900-06

Щодо учасників нерезидентів

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Вопросы по Prozorro.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 237-17-23, 230-82-27, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт