/ Главная / Законодательство / Приказы
 
b7
Каталог участников тендеров
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ?Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах
Экспресс-Тендер по временному положению.

Приказы

Національний класифікатор України "Єдиний закупівельний словник" (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ  ПОЛІТИКИ

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
наказом Держспоживстандарту України
від 4 квітня 2007 р. N 76 НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИЄдиний закупівельний словник
(CPV:2002, IDT)
ДК 021:2007

Книга 1

Чинний від 01.01.2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Національний класифікатор "Єдиний закупівельний словник" (ЄЗС) призначений для стандартизації опису в договорах (контрактах) предмета державних закупівель, забезпечування більшої прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, створювання ефективного конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також підтримування участі вітчизняних товаровиробників у торгах щодо закупівель за межами України.

Єдиний закупівельний словник згармонізований з європейським закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV).

Єдиний закупівельний словник складається з основного та додаткового словників, які є автентичними перекладами CPV, у редакції додатка I до Регламенту ЄС N 2195/2002 Європейського Парламенту і Ради та поправок до додатка I згідно з Регламентом Комісії ЄС N 2151/2003, а також містить таблицю відповідності між Єдиним закупівельним словником і Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), ідентичну таблиці відповідності між CPV і Комбінованою номенклатурою Європейського співтовариства (CN) у редакції додатка V до Регламенту ЄС N 2195/2002 Європейського Парламенту і Ради та поправок до додатка V згідно з Регламентом Комісії ЄС N 2151/2003.

В основному та додатковому словниках назви продукції та послуг - предметів закупівель, а також описи їхньої призначеності чи додаткових характеристик мають англійські відповідники.

В українських назвах та описах предмета закупівель в основному і додатковому словниках за необхідності через розділовий знак ";" курсивом наведено їхні синоніми або пояснення.

Щоб полегшити пошук предмета закупівель, у книзі 3 подано абетковий покажчик у вигляді ключових слів українською мовою.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей класифікатор Український Єдиний закупівельний словник (далі - ЄЗС) призначений замовникам державних закупівель для описування в повідомленнях про запрошення до участі в торгах (тендерах) предмета державних закупівель, а також вітчизняним товаровиробникам і надавачам послуг для пошуку тендерних пропозицій як у межах, так і поза межами України.

Основний словник ЄЗС установлює коди та назви продукції та послуг, що можуть бути предметом закупівель.

Додатковий словник ЄЗС установлює коди та описи призначеності чи додаткових характеристик продукції та послуг, що уточнюють предмет закупівлі.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Коди предмета закупівлі в основному словнику складаються з восьми цифр і їхня структура відповідає такій схемі:

- перші 2 цифри (XX) визначають розділ (XX000000-Y);

- перші 3 цифри (XXX) визначають групу (XXX00000-Y);

- перші 4 цифри (XXXX) визначають клас (XXXX0000-Y);

- перші 5 цифр (XXXXX) визначають категорію (XXXXX000-Y). Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії. Щоб встановити однакову розрядність цифрового коду, на кожному рівні код доповнено нулями до восьми розрядів.

Дев'ята цифра (Y) є контрольним числом.

Приклад

01000000-7 Продукція сільського господарства, садівництва, мисливства та супутня продукція

01100000-8 Культури сільськогосподарські, продукція овочівництва та садівництва

01130000-7 Плоди, горіхи, культури для виробництва напоїв та прянощів

01131000-4 Плоди та горіхи

01131100-5 Плоди та горіхи тропічних культур

01131110-8 Плоди тропічних культур

01131111-5 Банани.

Контрольне число розраховують таким чином:

1. Кожну цифру коду перемножують на відповідний ваговий коефіцієнт (3, 7, 1, 3, 7, 1, 3, 7);

2. Одержані результати додають;

3. Суму ділять на 10;

4. Остача від ділення - є контрольне число.

Приклад розраховування контрольного числа для коду 32553000-Y:

Код 

Ваговий коефіцієнт 

Добуток 

14 

15 

21 

Сума 

9 + 14 + 5 + 15 + 21 + 0 + 0 + 0 = 64 

Ділення 

64 : 10 = 6 (остача 4) 

Контрольне число 

Скорочення "н. в. і. у." означає "не введені до інших угруповань".

Таблицю відповідності кодів УКТЗЕД кодам ЄЗС подано в додатку А.

Абетковий покажчик ключових слів у контексті назв українською мовою предмета закупівлі подано в книзі 3.

Скачати 1 книгу>>
повний текст
(.zip, архив ZIP)


Книга 2


 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОДІВ УКТЗЕД КОДАМ ЄЗС (Додаток А) 

УКТЗЕД  ЄЗС 
Група  Код УКТЗЕД  Код ЄЗС  Назва 
25
Сіль, сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент 
        
   2515 + 2516 + 6801  14110000-5  Камінь будівельний 
2515  14111000-2  Мармур та будівельний вапняковий камінь 
2515  14111100-3  Мармур 
2515  14111200-4  Туф вапняковий; травертин 
2516 + 6801  14112000-9  Камінь будівельний різний 
2516.1  14112100-0  Граніт 
2516.2  14112200-1  Пісковик 
2516.1  14112300-2  Базальт 
2516.1 + 6801  14112400-3  Камінь бордюрний 
2509 + 2517 + 2520 - 2523  14120000-8  Вапняк, гіпс та крейда 
2517 + 2520 - 2523  14121000-5  Вапняк та гіпс 
2520.1  14121100-6  Гіпс 
2521 + 2522.1 - 2522.30.00  14121200-7  Вапно 
2521  14121210-0  Вапно у порошку 
2509 + 2518  14121300-8  Вапняк 
2509  14122000-2  Крейда та доломіт 
2518  14122100-3  Крейда 
2514 + 6802 + 6803  14122200-4  Доломіт 
2514 + 6802 + 6803  14130000-1  Сланець шиферний 
2505 + 2508 + 2512 + 2517 + 2821  14210000-6  Гравій, пісок, роздроблений камінь та наповнювачі 
2505[.1 + .9]  14211000-3  Пісок 
2505[.1 + .9]  14211100-4  Пісок природний 
2508 + 2512 + 2517 + 2821  14212000-0  Гранули, щебінь, порошок з каменю, галька, гравій, поколотий та роздроблений камінь, кам'яні суміші, гравійно-піщані суміші та інші наповнювачі 
2517.1  14212100-1  Галька та гравій 
2517.1  14212110-4  Галька 
2517.1  14212120-7  Гравій 
2517.1  14212200-2  Наповнювачі 
2517.1  14212210-5  Суміші гравійно-піщані 
2517[.1 + .4]  14212300-3  Камінь поколотий і роздроблений 
2517.1  14212310-6  Баласт 
2517.4  14212320-9  Граніт роздроблений 
2517.4  14212330-2  Базальт роздроблений 
2508 + 2512 + 2517 + 2821  14212400-4  Ґрунт 
2508 + 2512  14212410-7  Гумус 
2508 + 2512  14212420-0  Підґрунтя 
2517  14212430-3  Щебінь кам'яний 
2517[.2 + .3]  14213000-7  Покрив дорожній щебеневий, щебенево-гудроновий дорожній покрив та бітумінозний пісок 
2517.2  14213100-8  Покрив дорожній щебеневий; макадам 
2517.3  14213200-9  Покрив дорожній щебенево-гудроновий; тармакадам 
2517.3  14213300-0  Пісок бітумінозний 
2507 - 2508.7  14220000-9  Глина та каолін 
2508  14221000-6  Глина 
2507  14222000-3  Каолін 
2510[.1 - .2] + 3104  14310000-7  Добрива мінеральні 
2510[.1 + .2] + 3104  14311000-4  Кальцій природний, алюмінієвий фосфат кальцію та природна необроблена калієва сіль 
2510[.1 + .2]  14311100-5  Кальцій природний 
2510[.1 + .2]  14311200-6  Фосфат кальцію алюмінієвий 
2502  14312000-1  Пірит; залізний колчедан 
2502  14312100-2  Пірит необпалений 
2510[.1 + .2] + 2527 + 2528.1 + 2529.2 + 2530[.2 - .9]  14320000-0  Мінерали хімічні 
2501  14400000-5  Сіль та чистий хлорид натрію 
2501  14410000-8  Сіль кам'яна 
2501.00.1  14420000-1  Сіль морська 
2501  14430000-4  Сіль випарена та чистий хлорид натрію 
2501.00.99  14440000-7  Сіль дорожня 
2501.00.51  14450000-0  Розчини соляні 
2513 + 7102.2  14522000-6  Алмази промислові; пемза; наждак та інші природні абразиви 
2513  14522100-7  Пемза 
2504 + 2506[.1 + .2] + 2512 + 2519 + 2524 - 2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621  14523000-3  Мінерали споріднені, благородні метали та подібна продукція 
2504 + 2506[.1 + .2] + 2512 + 2519 + 2524 - 2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621  14523100-4  Мінерали 
2523  28811200-2  Цемент 
2523  28811210-5  Цемент для бурових робіт 
2517  28813800-2  Матеріали для укладання верхнього шару дорожнього покриву 
26
Руди, шлаки та зола 
        
   2612  12000000-7  Руди уранові та торієві 
2612  12100000-8  Руди уранові 
2612  12200000-9  Руди торієві 
2601.1 + 2604 + 2606 - 2609 + 2616  13100000-5  Руди залізні 
2602 - 2617  13200000-6  Руди кольорових металів 
2603  13210000-9  Руди мідні 
2604  13220000-2  Руди нікелеві 
2606  13230000-5  Руди алюмінієві 
2616  13240000-8  Руди благородних металів 
2607  13250000-1  Руди свинцеві 
2608  13260000-4  Руди цинкові 
2609  13270000-7  Руди олов'яні 
2601.11 - 2601.12 + 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613.1 + 2615.90.9 + 2617  13300000-7  Руди різні 
2504 + 2506[.1 + .2] + 2512 + 2519 + 2524 - 2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621  14523000-3  Мінерали споріднені, благородні метали та подібна продукція 
2504 + 2506[.1 + .2] + 2512 + 2519 + 2524 - 2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621  14523100-4  Мінерали 
2616.9  14523200-5  Золото 
2616.1  14523300-6  Срібло 
2616.9  14523400-7  Платина 
2618 + 2619 + 7204[.1 - .5]  27190000-3  Шлак, дрос, відходи та скрап чорних металів 
2818.2 + 2620.4 + 7601 - 7616  27500000-0  Алюміній та алюмінієві вироби 
7602 + 2620.4  27530000-9  Відходи та брухт алюмінію 
2620.4  27531000-6  Зола та залишки, що містять алюміній 
2620[.1 + .2] + 7802 + 7902 + 8002  27630000-0  Відходи та брухт свинцю, цинку та олова 
2620[.1 + .2]  27631000-7  Зола та залишки, що містять цинк або свинець 
2620.3 + 7401 - 7412  27700000-2  Вироби мідні 
2620.3 + 7404  27730000-1  Відходи та брухт міді 
2620.3  27731000-8  Зола та залишки, що містять мідь 
2620[.5 + .9] + 7503  27830000-2  Відходи та брухт нікелю 
2620[.5 + .9]  27831000-9  Зола та залишки, що містять метали 
27
Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переганяння; бітумінозні речовини; воски мінеральні 
        

 

Скачати 2 книгу>>
повний текст
(.zip, архив ZIP)


Книга 3 (частина 1) 

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ АБЕТКОВИМ ПОКАЖЧИКОМ

Абетковий покажчик подано у вигляді ключових слів у контексті назв класифікаційних угруповань основного словника.

Ключові слова (надруковані жирним шрифтом) розташовані в абетковому порядку одним стовпцем на сторінку.

Ключове слово відокремлено від назви класифікаційного угруповання символом "", крім випадків, коли назва класифікаційного угруповання починається з ключового слова. Для економії місця ключове слово у запису назви класифікаційного угруповання замінено на символ "#".

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

14522400-0 

Абразиви • # природні 

14522000-6 

Абразиви • Алмази промислові; пемза; наждак та інші природні # 

14520000-2 

Абразиви • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне; пемза; наждак; природні #; інші мінерали та благородні метали 

26912000-4 

Абразивне • Порошок абразивний та # зерно 

26912000-4 

Абразивний • Порошок # та абразивне зерно 

26910000-0 

Абразивні • Вироби # 

33136000-2 

Абразивні • Інструменти обертові та # 

01131331-3 

Абрикоси 

15332291-0 

Абрикосовий • Джем # 

67220000-5 

Аварій • Послуги з врегулювання збитків від # 

29850000-2 

Аварійне • Устатковання # та охоронне 

31682500-5 

Аварійне • Устатковання електричне # 

34144200-0 

Аварійних • Автомобілі # служб 

31127000-2 

Аварійні • Генератори # 

31682530-4 

Аварійні • Джерела електроживлення # 

45232311-5 

Аварійні • Лінії телефонні придорожні # 

31682510-8 

Аварійні • Системи електричні # 

35113400-3 

Аварійні • Судна # 

31682520-1 

Аварійного • Системи # вимикання 

32552120-4 

Аварійного • Телефони # зв'язку 

31518200-2 

Аварійного • Устатковання для # освітлювання 

31521310-0 

Аварійної • Лампи # сигналізації 

74611000-5 

Аварійної • Послуги з моніторингу пристроїв # сигналізації 

45312000-7 

Аварійної • Роботи зі встановлювання систем # сигналізації та антен 

45216127-0 

Аварійно-рятувальні • Станції # 

34144730-4 

Авіазаправні • Автомобілі # 

35111200-7 

Авіаносці 

29123800-5 

Авіації • Компресори, використовувані у цивільній # 

Скачати 3 книгу (частина 1) >>
повний текст
(.zip, архив ZIP)
Скачати 3 книгу (частина 2) >>
повний текст
(.zip, архив ZIP)
Анонсы

Рекомендації НКРЕКП стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік

Для забезпечення потреб держави або територіальної громади

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 23.03.2018 N 3304-04/12631-07

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі

Закон від 25.12.2015 N 922-VIII

Про публічні закупівлі {Із змінами від 21.12.2017}

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 N 3304-06-1900-06

Щодо учасників нерезидентів

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Сайт торгов
Более 1000 тендеров онлайн
*Бесплатные услуги *От 50 грн. в месяц
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Наши книги по госзакупкам.
Обучение и сертификаты.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Отчеты по закупкам.
Справка о банкротстве.
Вопросы по Prozorro.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 239-27-39, 237-17-23, 230-82-27, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт