/ Главная / Законодательство / Приказы
 
b7
find
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ?Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах
Экспресс-Тендер по временному положению.


Уважаемые коллеги.

По техническим причинам сервисы рассылок портала Ua-Tenders.com прекращают свою работу с 1 июля 2020 года.

Мы предлагаем Вам перейти на более технологичный сервис от https://TenderGid.UA.

Если у Вас есть регистрация на Ua-Tenders, Вы можете получить БЕСПЛАТНО доступ на TenderGid.UA для этого перейдите по ссылке https://www.ua-tenders.com/profile/access/ и следуйте инструкции.

Проект Ua-Tenders.com продолжает работу, как консалтинговый центр. Вся информация доступна на новом сайте https://ua-tenders.com.ua.

Приказы

Наказ Мінекономіки вiд 26.07.2010 N 922

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.07.2010 N 922

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2010 р.
за N 624/17919

Про затвердження форм документів
у сфері державних закупівель

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 428 від 27.12.2011 }

 

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:
форму оголошення про проведення відкритих торгів та Інструкцію щодо її заповнення;
форму оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів та Інструкцію щодо її заповнення;
форму запиту цінових пропозицій та Інструкцію щодо її заповнення;
форму оголошення про проведення попередньої кваліфікації та Інструкцію щодо її заповнення;
форму інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника та Інструкцію щодо її заповнення;
форму обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника та Інструкцію щодо її заповнення;
форму повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника та Інструкцію щодо її заповнення; { Абзац восьмий із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 428 від 27.12.2011 }

{ Абзац дев'ятий виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 428 від 27.12.2011 }

форму оголошення про результати проведення торгів та Інструкцію щодо її заповнення;
форму повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації та Інструкцію щодо її заповнення;
форму інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій та Інструкцію щодо її заповнення;
форму інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника та Інструкцію щодо її заповнення;
форму повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, та Інструкцію щодо її заповнення;
форму повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника та Інструкцію щодо її заповнення ;
форму звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації та Інструкцію щодо її заповнення; { Абзац шістнадцятий із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 428 від 27.12.2011 }
форму звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій та Інструкцію щодо її заповнення;
форму звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника та Інструкцію щодо її заповнення;
форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);
форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій);
форму реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
форму річного плану закупівель та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 30.01.2009 N 61 "Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.03.2009 за N 211/16227.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Сухомлина О.А.

Міністр економіки України В.П.Цушко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

 

ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

 

1. Замовник:

1.1. Найменування.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення).

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі.

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

6. Місце отримання документації конкурсних торгів.

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):

7.1. Розмір.

7.2. Вид.

7.3. Умови надання.

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце.

8.2. Строк.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце.

9.2. Дата.

9.3. Час.

10. Додаткова інформація.

{ Форма оголошення в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 428 від 27.12.2011 }

Заступник директора департаменту державних закупівель та державного замовлення С.С.Пересунько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2012 р.
за N 128/20441

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми оголошення
про проведення відкритих торгів

 

1. Оголошення готується українською мовою, а також англійською мовою у випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 оголошення
Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах Державної казначейської служби України (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів) та в інших фінансових установах, із зазначенням їх реквізитів.
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

4. Щодо пункту 2 оголошення
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України "Про природні монополії". У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".

5. Щодо пункту 4 оголошення
Зазначається адреса веб-сайту замовника (у разі наявності) або веб-сайту відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

6. Щодо пункту 5 оголошення
Щодо підпункту 5.1
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). Замовник зазначає інформацію про кількість товару, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також за необхідності технічні та інші параметри предмета закупівлі.
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.

7. Щодо пункту 6 оголошення
Зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.

8. Щодо пункту 7 оголошення
Щодо підпункту 7.1
У підпункті 7.1 зазначається розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до частин першої і другої статті 24 Закону у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами), виходячи з очікуваної вартості закупівлі. У разі коли пропозиції конкурсних торгів подаються учасниками торгів до окремих частин предмета закупівлі (лотів) (установлення такої можливості зазначається в підпункті 5.1 пункту 5 оголошення), розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів установлюється відповідно до частин першої і другої статті 24 Закону в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами), виходячи з очікуваної вартості закупівлі щодо кожної його частини (лота). У разі коли замовник не вимагає забезпечення пропозиції конкурсних торгів, робиться запис: "Не вимагається", а підпункти 7.2 і 7.3 не заповнюються.
Щодо підпункту 7.2
Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів визначається замовником відповідно до пункту 8 частини першої статті 1 Закону та законодавства України.
У підпункті 7.3 замовником зазначаються строк дії забезпечення пропозицій конкурсних торгів та застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається учаснику відповідно до частини третьої статті 24 Закону.

9. Щодо пункту 8 оголошення
У підпункті 8.1 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
У підпункті 8.2 зазначається строк подання пропозицій конкурсних торгів, а саме: дата та час. Строк подання пропозицій конкурсних торгів визначається з урахуванням частини третьої статті 21 Закону та не може бути меншим, ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури відкритих торгів у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
У разі обґрунтованої нагальної потреби в закупівлі продукції харчової промисловості, лікарських засобів і виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено до 15 днів. Причиною скорочення строку не може бути бездіяльність замовника щодо проведення відповідних процедур закупівель.

10. Щодо пункту 9 оголошення
У підпункті 9.1 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
Щодо підпунктів 9.1-9.3
Відповідно до частини першої статті 27 Закону розкриття пропозицій конкурсних торгів відбувається в день закінчення строку їх подання в час та місці, що зазначені в оголошенні.

11. Щодо пункту 10 оголошення
Замовник зазначає таку інформацію:
способи зв'язку для отримання додаткової інформації;
іншу необхідну інформацію.

{ Інструкція в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 428 від 27.12.2011 }

Заступник директора департаменту державних
закупівель та державного замовлення С.С.Пересунько

Анонсы

Рекомендації НКРЕКП стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік

Для забезпечення потреб держави або територіальної громади

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 23.03.2018 N 3304-04/12631-07

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі

Закон від 25.12.2015 N 922-VIII

Про публічні закупівлі {Із змінами від 23.11.2018}

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 N 3304-06-1900-06

Щодо учасників нерезидентів

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Вопросы по Prozorro.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 237-17-23, 230-82-27, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт