/ Главная / Законодательство / Приказы
 
b7
find
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ?Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах
Экспресс-Тендер по временному положению.


Уважаемые коллеги.

По техническим причинам сервисы рассылок портала Ua-Tenders.com прекращают свою работу с 1 июля 2020 года.

Мы предлагаем Вам перейти на более технологичный сервис от https://TenderGid.UA.

Если у Вас есть регистрация на Ua-Tenders, Вы можете получить БЕСПЛАТНО доступ на TenderGid.UA для этого перейдите по ссылке https://www.ua-tenders.com/profile/access/ и следуйте инструкции.

Проект Ua-Tenders.com продолжает работу, как консалтинговый центр. Вся информация доступна на новом сайте https://ua-tenders.com.ua.

Приказы

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.01.2018 N 37/11

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 лютого 2018 р.
за N 139/31591

Про затвердження Порядку взаємодії електронної
системи закупівель з інформаційними системами
Державної фіскальної служби України щодо обміну
інформацією про відсутність або наявність
заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків,
зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи
Державної фіскальної служби України, в учасника
процедури закупівлі

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", підпунктів 2 і 3 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою спрощення доступу суб’єктів господарської діяльності до торгів шляхом проведення автоматичної перевірки відсутності підстав для відхилення пропозиції учасника процедури закупівлі НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі, що додається.

2. Департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є. та Міністра фінансів України Данилюка О.О.

Перший віце-прем’єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України С. Кубів

Міністр фінансів України О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,

Міністерства фінансів України
17.01.2018 N 37/11

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2018 р. за N 139/31591

ПОРЯДОК
взаємодії електронної системи закупівель з
інформаційними системами Державної фіскальної
служби України щодо обміну інформацією про
відсутність або наявність заборгованості (податкового
боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за
якими покладено на органи Державної фіскальної
служби України, в учасника процедури закупівлі

1. Цей Порядок розроблено з метою спрощення доступу суб’єктів господарської діяльності до торгів шляхом проведення автоматичної перевірки відсутності підстав для відхилення пропозиції учасника процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 17 розділу III Закону України "Про публічні закупівлі", підпункту 191.1.36 пункту 191.1 статті 191 розділу І Податкового кодексу України та підпункту 37 пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236.

2. Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні виключно в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до законодавства з питань захисту інформації.

3. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Мінекономрозвитку та ДФС.

Державне підприємство "ПРОЗОРРО" та ДФС здійснюють технічну підтримку інформаційної взаємодії.

4. Інформаційну взаємодію забезпечують інформаційно-телекомунікаційні системи ДФС (далі - ІТС ДФС) та електронна система закупівель.

5. Електронна система закупівель автоматично формує та передає до ІТС ДФС запит щодо надання інформації про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи ДФС (далі - відсутність/наявність заборгованості), в учасника процедури закупівлі (далі - запит) із зазначенням ідентифікатора закупівлі, коду згідно з ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків чи серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), найменування або прізвища, імені, по батькові (за наявності) учасника процедури закупівлі.

На запит накладається технологічний сертифікат державного підприємства "ПРОЗОРРО".

6. Запит подається в разі виникнення потреби та може містити інформацію виключно щодо одного учасника процедури закупівлі.

7. Запит подається в робочий час з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 (крім вихідних та святкових днів).

У разі надходження запиту до ІТС ДФС у неробочий день (час) днем отримання запиту вважається наступний робочий день.

8. Відповідь на запит формується ДФС автоматично програмними засобами та передається до електронної системи закупівель не пізніше 18:00 наступного робочого дня з дня отримання запиту (крім вихідних та святкових днів).

У відповіді зазначаються код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), найменування або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учасника процедури закупівлі, щодо якого надійшов запит, дата і час формування відповіді та позначка про відсутність/наявність заборгованості, яка є актуальною на момент формування відповіді на запит.

На відповідь накладаються електронні цифрові підписи посадових (уповноважених) осіб відповідного територіального органу ДФС.

9. Структура та формат запитів і відповідей, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем і зміни до них, форма журналів обліку запитів і відповідей визначаються спільно Мінекономрозвитку та ДФС і оформлюються окремими протоколами обміну інформацією, підготовленими відповідно до цього Порядку.

10. Відхилення файла-запиту/файла-відповіді здійснюється згідно з Типовим порядком здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1453 (із змінами).

11. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані поінформувати про це один одного протягом двох робочих днів з дня виникнення цих обставин.

12. Під час інформаційної взаємодії згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційних відносин здійснюють організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.

13. Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

14. Інформація, що передається, обробляється згідно із законодавством про захист персональних даних та використовується в електронній системі закупівель (у тому числі на авторизованих електронних майданчиках) виключно з метою проведення автоматичної перевірки відсутності підстав для відхилення пропозиції учасника процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" та оприлюднення її результатів і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор
департаменту регулювання
публічних закупівель
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України Л.В. Лахтіонова

Директор
Департаменту моніторингу
баз даних та верифікації виплат
Міністерства фінансів України Д.М. Серебрянський

Анонсы

Рекомендації НКРЕКП стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік

Для забезпечення потреб держави або територіальної громади

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 23.03.2018 N 3304-04/12631-07

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі

Закон від 25.12.2015 N 922-VIII

Про публічні закупівлі {Із змінами від 23.11.2018}

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 N 3304-06-1900-06

Щодо учасників нерезидентів

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Вопросы по Prozorro.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 237-17-23, 230-82-27, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт