/ Главная / Статьи
 
find
b7
Авторизация
логин
пароль
Забыли пароль ? Регистрация...
Логин:
Пароль:
Внимание Тендеры !
Узнайте свои ошибки при участии в тендерах Прозоро
Проведем Тендер в Prozorro.


Уважаемые коллеги.

По техническим причинам сервисы рассылок портала Ua-Tenders.com прекращают свою работу с 1 июля 2020 года.

Мы предлагаем Вам перейти на более технологичный сервис от https://TenderGid.UA.

Если у Вас есть регистрация на Ua-Tenders, Вы можете получить БЕСПЛАТНО доступ на TenderGid.UA для этого перейдите по ссылке https://www.ua-tenders.com/profile/access/ и следуйте инструкции.

Проект Ua-Tenders.com продолжает работу, как консалтинговый центр. Вся информация доступна на новом сайте https://ua-tenders.com.ua.

Статьи

Статьи, комментарии, аналитика в области тендеров.

Тендерні закупівлі - ефективність, доведена часом

Найбільш поширеним методом державних закупівель на сьогоднішній день в Україні є проведення конкурсних торгів, тобто тендерів.

Відомчі питання закону про закупівлю

Закон про закупівлю товарів, робіт і послуг, котрий був ухваленій Верховною Радою Україні трохи більше року тому, має створити конкурентне середовище у сфері державних закупівель і запобігти проявам корупції, котра настілки характерна у даному напрямку.

Затверджені законодавством визначення щодо організації конкурсних торгів

Для здійснення деякого конкурентного відбору учасників процедури торгів, щоб визначити їх переможця, проводяться конкурсні торги, що відповідають процедурам згідно законодавства, окрім такої процедури, як закупівля у одного учасника.

Контроль держаних закупівель зі сторони держави

Здійснення держаних закупівель регулюється спеціальним Законом України, правки до якого вносилися у другій половині минулого року.

Тендерна документація - вичерпна відповідь на питання:що, де, коли, як

Жодні конкурсні торги не можуть обійтись без так званої тендерної документації. Це поняття стосується комплекту документів, у яких жорстко зафіксовані обов`язкові умови майбутнього тендеру, починаючи із запрошення потенційних учасників, а також контракту, який повинен буде підписати його переможець.

Офіційний інформаційний бюлетень Вісник державних закупівель - надійне джерело відомостей

Оскільки всі питання, що стосуються сфери державних закупівель, знаходяться у компетенції Міністерства економіки України, як уповноваженого органу виконавчої влади, то найбільш надійним джерелом інформації можна вважати його офіційний інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель".

Міністерство економіки України: державні закупівлі потребують підвищеної уваги

Міністерство економіки України вважає одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності, оскільки виконує обов`язки Уповноваженого органу з питань їх організації та проведення.

Банківська гарантія: міжнародний досвід - вітчизняним організаторам державних закупівель

Досвід, накопичений у сфері міжнародної торгівлі, свідчить, що банківська гарантія, як різновид тендерного забезпечення, вважається одним з найпоширеніших засобів забезпечення виконання зобов`язань учасниками конкурсних торгів.

Банковская гарантия - как отменный способ перестраховаться в строительных тендерах

Мировая практика по применению банковской гарантии в строительных тендерах привела к ее активному внедрению и на отечественных просторах.

Tender gov ua веб-портал з державних закупівель

Функціонування загальнодержавної інформаційної системи в мережі Інтернет (веб-порталу tender me gov ua) з питань державних закупівель.

Документація конкурсних торгів

Стандартна документація конкурсних торгів.

Закупки Киев

Наиболее выгодным способом получить услуги или товары, соответствующим желаемым требованиям являются Интернет - закупки. Киев имеет в высшей степени развитую сеть Интернет, доступ к которой имеется в офисе почти каждого из предприятий города.

Конкурсные торги

Объявить о том, что компания намерена провести конкурсные торги очень просто.

Управление закупками

В рамках любого предприятия управление закупками интересный и в то же время сложный процесс.

Организация закупок

Основное задание службы закупок любой компании и тем более государства - организация закупок товара по минимально возможной стоимости, и одновременном соблюдении всех установленных норм и условий.

Проверка проведения государственных закупок. Как избежать ответственности за ненамеренное нарушение законодательства?

На днях вышли в свет рекомендации для проверяющих органов (КРУ), в которых освещены требования, предъявляемые к государственным предприятиям, на предмет соответствия проводимых тендеров действующему законодательству Украины.

Tender service || UA-Tenders.com

Access to all the tenders and procurement notices floating in the market. Includes tender from railway, building & construction, automobile and other industries. Also find Government Tenders, Corporate Tenders, Global Tenders & Tender Archives.

Проблеми держзакупівель, або Хронологія абсурду

У сфері державних закупівель, як і в інших галузях економічного життя, у будь-які спроби фахівців налагодити порядок та прозорість витрачання державних коштів наша чиновна братія з вищих ешелонів влади зажди вносила відповідні корективи, що на перший погляд спрямовані на встановлення правопорядку. Так це було при створенні однієї з громадських організацій в системі держзакупівель, якій були делеговані функції органів влади. Завдяки цій громадській організації були зірвані мільйонні державні контракти, витрачені великі кошти на користь приватних організацій, що були створені одночасно з цією громадською організацією та ін. Подібних прикладів так званого законотворення в нашій державі можна навести безліч.

Авторские права при участии в тендерных закупках

Внекоторых случаях в ходе тендера приобретаются товары, работы и услуги, в которых содержатся произведения, промышленные образцы, изобретения и другие объекты права интеллектуальной собственности.

Организация торгов и закупок. Проведение тендера и торгов по Временному положению "О проведении закупок товаров, работ и услуг за госсредства".

Очередные изменения в сфере госзакупок и тендерного законодательства произошли совсем недавно. 24 марта 2008 года Президент подписал указ, которым был отменен действовавший на тот момент Закон, а 28 марта Кабинет Министров утвердил Временное положение о проведении закупок товаров, работ и услуг за госсредства.

Об утвержденном КМУ Временном положении о госзакупках

20 марта с.г. парламентарии приняли Закон "О признании утратившим силу Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства", который отменил действующий до этого Закон о госзакупках.

Глосарій

Терміни які застосовуються при проведені тендерних процедур.

Взгляд на тендеры с разных ракурсов

Что такое тендер - сегодня объяснять, наверно, никому не надо. Менеджер фирмы, объявляя тендер, руководствуется вполне объяснимым желанием определиться в изобилии предложений рынка, найти оптимальное соотношение цена/качество для выполнения своего заказа или, в случае конкурса на замещение вакансии фирмы - сотрудника, способного на профессиональное исполнение работы.

Love me TENDER, love me true...

"Тендер" " слово, которое не оставляет равнодушным никого на рекламном рынке, вызывая противоречивые эмоции " от "да ну их..." до "мы лучшие!".

Как выиграть коммерческий тендер

Есть правила, которым необходимо следовать при предоставлении документов на тендер.

Закупка товаров и закупка продуктов в Европе проходит централизованно

Основу государственных закупок в подавляющем большинстве развитых стран составляют тендеры. В мире различают американскую и европейскую системы госзакупок.

Что такое тендер ?

Что примечательно, понятие "тендер" не определено в действующих российских правовых актах, равно как и его производные ("тендерная заявка", "тендерная комиссия", "тендерная документация"). Согласно законодательству употребляется слово "конкурс". Но, принимая во внимание тот факт, что в Российском деловом мире используется понятие именно "тендер", здесь и далее мы будем употреблять оба понятия: и "тендер" и "конкурс".

Налоговый учет затрат по несостоявшемуся или невыигранному тендеру

Для продвижения продукции на рынке сбыта принимает участие в тендерах, по результатам которых не всегда является победителем. Имелись случаи, когда торги были отменены или не состоялись. Просим предоставить консультацию относительно возможности отнесения понесенных затрат, связанных с участием в тендере, для вышеуказанной ситуации.

Тендеры от инвестиционных и генподрядных компаний

Инвестиционные и генподрядные компании рынка коммерческой недвижимости, перед которыми встает вопрос поиска новых партнеров по бизнесу, способных обеспечить поставку необходимых товаров и услуг, решают эту проблему чаще всего путем организации тендера.

Государственые тендеры и закупки (Российский опыт)

В последнее время в российской закупочной практике значительно возросло внимание к конкурентным закупкам. Но организаторы тендеров жалуются на то, что в действительности им не хватает опыта и знаний, чтобы тендер всегда обеспечивал адекватную экономию средств и ресурсов, а участники - на то, что, помимо "честных" тендеров, есть "купленные" и "псевдотендеры".

Аналитическая информация о закупках товаров, работ и услуг за государственные средства в 1 квартале 2006 года

Отдел координации государственных закупок Министерства экономики Автономной Республики Крым информирует о функционировании системы государственных закупок в Автономной Республике Крым в 1 квартале 2006 года.

Не йдіть війною проти закону - прийміть закон проти війни

Пристрасті навколо Закону "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", що набув чинності у березні поточного року, продовжують вирувати.

"Тендерный футбол" - революция в государственных тендерах Украины

В начале 2005 года основной проблемой системы государственных закупок стала неэффективность отдельных норм Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" из-за внесенных в него изменений 18 ноября 2004 года Законом N 2188, который был принят, несмотря на серьезные замечания Минэкономики, путем преодоления вето Президента Украины.

Тендерный "футбол", или "Как пополнить госбюджет, объявив тендер"

Государственные заказчики изобрели новый способ пополнения госбюджета путем оглашения разного вида тендеров. Суть состоит в том, что поставщики, так и не поучаствовав в тендере, перечисляют средства заказчику, ну а заказчик в определенный момент просто отменяет торги. Судя по жалобам "оболваненных" поставщиков схема пополнения госбюджета за счет коммерческого сектора выглядит таким образом:

Тендерный "футбол", или "прав тот - у кого больше прав"

Все хотят жить за счет государства, забывая, что государство живет за счет всех.

Государственные тендеры от Новой власти

Изменение законодательства в сфере проведения тендеров на закупку строительных материалов и работ за государственные средства от 11 января 2005-го года вызывает много вопросов и требует разъяснения специалистов Ua-Tenders.

Как торговать с государством ? Или тендерный комитет под прицелом.

Динамично развиваясь, на определенном этапе, руководитель каждой коммерческой компании приходит к решению поставлять свою продукцию государству, потому что это, как правило, гарантированно многотысячное, а порою и многомиллионное финансовое вливание в бюджет организации.

Стало ли легче участвовать и побеждать в тендерах с Новым Законодательством ?

Бюджетные средства, находящиеся в распоряжении государственных организаций с каждым днем привлекают все больше внимания коммерческих структур. И этот факт, в условиях насыщения рынка и усиления конкурентной борьбы, вполне обоснован.

Камень преткновения поставщиков и заказчиков

На запрос редакции журнала эксперты Ua-Tenders провели и предоставили краткий анализ и экспертную оценку правомерности некоторых типовых требований государственных заказчиков, которые выдвигаются в процессе проведения процедуры тендера, на предмет соответствия действующему законодательству.

Вісник державних закупівель, або далі про тендери

В редакцию обратился читатель нашей газеты - частный предприниматель из г. Запорожья, который пытался поучаствовать в одном из проводимых в регионе тендеров. Процедура участия в тендере породила ряд вопросов, с которыми редакция обратилась к эксперту Ua-Tenders Михаилу Ульянову с просьбой рассказать о порядке проведения тендеров в Украине и ответить на вопросы читателя.

Планирование закупок, управление закупками на опыте пивоваров

Если производитель не только эксплуатирует своих поставщиков, но и помогает им развиваться, то уменьшает свои риски в закупочной деятельности.

Какие европейские госзакупки нужны Украине?

27 июня 2014 "Зеркало недели. Украина". Советник по юридическим вопросам Ua-Tenders.com Руслан Мыхайлык в статье "Какие европейские госзакупки нужны Украине", опубликованной в газете "ЗН", поделился своими соображениями о применении норм нового Закона "Об осуществлении государственных закупок", процессе дальнейшего реформирования отечественной системы госзакупок, в том числе, в свете подписания Украиной экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Государственные закупки в Крыму. Анализирует Эксперт Ua-Tenders.com

Сфера государственных закупок Крыма пока еще не подверглась регламентированию со стороны российской Центра, поэтому, дабы заполнить юридический вакуум...

Взаємодія органів міліції та органів фінансового контролю у протидії зловживанням і корупційним явищам у сфері державних закупівель

Однією з широких сфер для зловживань у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання є державні закупівлі.

Международный опыт построения системы госзакупок

Андрей ХРАМКИН, директор Института госзакупок РАГС, председатель Ассоциации экспертов по госзакупкам

О зарубежном опыте проведения закупок для государственных нужд

Рубанов В.А. - Директор Представительства компании "Авайя Нидерланд Б.В."

Электронные государственные закупки за рубежом

Ермаков А.В. - ИПМ им. М.В.Келдыша РАН - Москва, 2002 год

Виртуальные закупки // "Экономические известия" N 28(198) от 18.07.2011

Какую выгоду могут извлечь предприниматели из электронных торговых площадок.

Как торговать с государством // Журнал "Генеральный директор" N2 - 2005

Государственным бюджетом каждой страны предусмотрена расходная часть, которая включает в себя закупки необходимых товаров, работ и услуг для государственных нужд.

Тендеры: не просто, но заманчиво // Газета "Частный предприниматель" N 17, сентябрь 2004

Ответы экспертов ua-tenders.com на вопросы предпринимателей.

"Тендерный футбол" - революция в проведении государственных тендеров // Газета "Аптека.ua" N 502 (31) от 15.08.2005

В начале 2005 г. основной проблемой системы государственных закупок стала неэффективность отдельных норм Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" вследствие внесения в него изменений 18 ноября 2004 г. законом N 2188, который был принят несмотря на серьезные замечания Министерства экономики Украины путем преодоления вето Президента Украины.

Стало ли легче участвовать и побеждать в тендерах с Новым Законодательством ? // Журнал "Генеральный директор" N 4 - 2005

Речь идет о вступлении в силу 11 января 2005 года Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" N2188-IV от 18.11.2004 г., который кардинально изменил нормы Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства", а также создание Временной следственной комиссии Верховного Совета Украины по вопросам расследования причин неудовлетворительного состояния системы государственных закупок и проверки фактов возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц.

Практикум // Газета "Частный предприниматель"

С переходом Украины на рельсы рыночных отношений возросла потребность кардинальных законодательных изменений системы государственных закупок. За последние несколько лет принят ряд нормативно-правовых документов, регулирующих механизм закупок за бюджетные средства...

Анонсы

Рекомендації НКРЕКП стосовно закупівлі електричної енергії на 2019 рік

Для забезпечення потреб держави або територіальної громади

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 23.03.2018 N 3304-04/12631-07

Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.01.2018 N 37/11

Про затвердження Порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі

Закон від 25.12.2015 N 922-VIII

Про публічні закупівлі {Із змінами від 23.11.2018}

Роз'яснення Мінекономрозвитку від 17.01.2018 N 3304-06-1900-06

Щодо учасників нерезидентів

Почему стоит зарегистрироваться

Ищите тендеры и закупки ? Ищите тендеры и закупки ? Получайте новые тендеры на e-mail Зарегистрируйтесь!

Получайте новые тендеры на e-mail.
Рекламируйтесь на портале.
*
Получите полный доступ ко всем тендерам Получите полный доступ ко всем тендерам.*
Консультации по госзакупкам: (044) 581-28-16
Заказчикам:
Консультации по ГОСЗАКУПКАМ.
Проведение процедур закупок.
Переговорная процедура закупки.
Корпоративные закупки.
Аудит торгов перед проверкой.
Поставщикам:
Подготовка предложения.
Банковская гарантия без залога.
Обжалование результатов.
Вопросы по Prozorro.
Электронных торги PROZORRO.

(044) 237-17-23, 230-82-27, 581-28-21

РекламаРеклама

УсловияСоглашение

КонтактыКонтакт